ตรีผลา

By -

ตรีผลา

คือผลไม้สามอย่าง เป็นพิกัดยาที่ประกอบด้วยเครื่องยา ๓ อย่างในปริมาณที่เท่าๆ กัน มี ลูกสมอ
ไทย(Terminalia chebula Retz.) ลูกสมอพิเภกแก่[Terminalia bellirica(Gaertn.) Roxb.] และลูกมะขามป้อม(Phyllanthus emblica L.)

สรรพคุณทางยา
ตำรายาโบราณใช้ตรีผลาแก้โรคที่เกิดจากปิตตะ(ดี) เสมหะ และวาตะ(ลม) ในกองธาตุ กองฤดู กองอายุ และกองสมุฏฐาน