ตำราปลูกต้นไม้ตามทิศ

By -

ไม้มงคล
ตามประเพณีนิยมของคนโบราณ มักจะปลูกต้นไม้ที่เป็นมงคลไว้ในบริเวณบ้าน และให้ตรงตามทิศ ตำราปลูกต้นไม้ตามทิศนี้มีตำราของเก่าที่แต่งไว้ ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด ผู้เขียนเห็นว่าเป็นประโยชน์สมควรจะรักษาต้นฉบับไว้ จึงขอผนวกไว้ในเล่มนี้ด้วย เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้เหมือนกัน

จักกล่าวพรรณหมู่ไม้         ให้ปลูกไว้รอบเคหา
ปลูกไว้โดยทิศา                 จักจำเริญขึ้นทุกวัน

ไม้กุ่มกอฤๅษี                     สองสิ่งนี้ไม้มีพรรณ์
อาจารย์ท่านเศกสรร          แสร้งให้ปลูกไว้หนบูรพ์

กระทิงยอสาระภี                สามสิ่งนี้อย่าให้สูญ
ปลูกไว้ให้บริบูรณ์              ในทิศาฝ่ายอาคเณ

ตะโกม่วงและมะพลับ        ปลูกสำหรับในคาเม
สามสิ่งนี้ท่านเส                  แสร้งให้ปลูกหนทักษิน

สะเดาและพิกุล                  จำเริญคุณเป็นอาจิณ
ราชพฤกษ์เร่งนึกถวิล        หามาปลูกหนหรดี

พุทราและมะยม                เป็นอุดมรุกขี
มะขามคุ้มไพรี                  ให้ปลูกไว้ปัจจิมา

งิ้วนาวแลมะกรูด               ทั้งมะพูดแลนานา
เครื่องเก็บสระเกษา         ให้ปลูกไว้หนพยัพ

ส้มซ่าแลมะเดื่อ                ทั้งส้มป่อยให้มีสรรพ
ปลูกไว้เป็นสำหรับ           ไม้ประจำทิศอุดร

มะตูมแลไม้รวก                สองสิ่งนี้สถาพร
อาจารย์ท่านสั่งสอน         ให้ปลูกไว้ทิศอิสาณ

หนึ่งเล่าพันธุ์หมู่ไม้           ไว้มิได้ใกล้ถิ่นถาน
โพไทรยูงยางตาล            ทั้งมะกอกแลหว้าแค

สำโรงสลัดได                   ไม้งิ้วง้าวทั้งนี้แล
อย่าไว้ให้อยู่แค่                เคหถานมักมิดี

แม้นอยู่ที่ใกล้ใกล้           จะเกิดภัยทุกราตรี
เงาไม้มาทับยี                   จะยากแค้นแสนเข็ญใจ

ทั้งตัวจะตายด้วย             ลูกเมียม้วยพิลาไลย
ช้างม้าแลข้าไทย            ทุนทรัพย์จะฉิบหาย

เพราะไม้หมู่นี้แล            มีอยู่แค่จักอันตราย
เงาทับยับฉิบหาย            เร่งขุดขนเสียจงไกล

จงอยู่เย็นเป็นสุข            บ มีทุกข์บมีภัย
จำเริญสวัสดีมีไชย        ให้เป็นสุขทุกราตรี

ตำราปลูกต้นไม้

ที่มา:ส.พลายน้อย