ต้นกาจะ

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros gracilis Fletcher
ชื่ออื่นๆ มะเกลือกา, มะเกียกากาจะ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
กาจะ เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดเล็กที่มีใบสวยงามมาก เปลือกลำต้นมีสีเทาค่อนข้างเรียบ แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มทึบรูปกรวย มีความสูงของลำต้นประมาณ 5 เมตร ปลายกิ่งมักลู่ลงมา

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันตามกิ่งก้านที่ปลายยอด ลักษณะใบเป็นรูปใบหอกแกมขอบขนาน แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเป็นมัน ขอบใบเรียบ โคนใบสอบแคบ ปลายใบเรียวทู่ มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 1-3 ซม. ยาวประมาณ 3-10 ซม. ก้านใบสั้น

ดอก
เป็นดอกสีแดงขนาดเล็ก ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น โดยดอกเพศผู้จะออกเป็นช่อขนาดเล็กตามซอกใบ มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยงอย่างละ 4 กลีบ มีเกสรเพศผู้อยู่กลางดอกประมาณ 14-18 อัน ส่วนดอกเพศเมียจะออกเป็นดอกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ ลักษณะคล้ายดอกเพศผู้ แต่มีขนาดใหญ่กว่า ให้ดอกในช่วงประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม

ผล
เป็นรูปทรงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผลประมาณ 2-2.5 ซม. ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกเป็นสีเหลือง และกลายเป็นผลแห้งเมื่อแก่

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการใช้เมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยที่อุดมสมบูรณ์และระบายน้ำได้ดี

ประโยชน์
ผลสุกใช้รับประทานได้