ต้นก่อตลับ

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Quercus ramsbottomii A.Camus
ชื่อวงศ์ Fagaceae
ชื่ออื่นๆ ก่อปลายจัก, ก่อแดง, ก่อรัง, ก่อเสียก, ก่อหมวก, เซตี, ตองแข็งก่อตลับ

ก่อตลับ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับชบา มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย จีนตอนใต้ เวียดนาม ลาว พม่า มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบเขา หรือเขาหินปูนที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 900-1,600 เมตร สามารถพบเห็นได้ทางภาคเหนือของประเทศไทย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมเทา แตกกิ่งก้านสาขามากมาย มีขนาดความสูงของลำต้นได้ถึง 30 เมตร

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันที่ปลายกิ่ง ลักษณะใบเป็นรูปขอบขนาน รูปไข่ หรือรูปทรงรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างใบมีสีอ่อนกว่าด้านบน ขอบใบเป็นหยักห่างๆ คล้ายฟันเลื่อย ตามเส้นแขนงใบมีขนอ่อนปกคลุม มีขนาดความยาวของใบประมาณ 9-30 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 1-3 ซม.

ดอก
ออกเป็นช่อตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะอยู่ต่างช่อภายในต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้ออกเป็นกระจุกห่างๆ ห้อยลงมาคล้ายหางกระรอก ช่อดอกยาวประมาณ 5-15 ซม. มีขนอ่อนปกคลุมหนาแน่น มีเกสรเพศผู้ประมาณ 6-12 อัน ส่วนดอกเพศเมียออกเป็นช่อเชิงลดสั้นๆ มีเกสรเพศเมียลักษณะเป็นแฉกประมาณ 4-5 อัน

ผล
มีลักษณะเป็นรูปไข่กว้าง ไม่มีก้านผล มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผลประมาณ 3-5 ซม. เริ่มติดผลในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม-กันยายน

ประโยชน์
นิยมนำเนื้อไม้ไปทำเป็นฟืน