ต้นจำปีแดง

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Magnolia soulungiana Soul.
ชื่อวงศ์ MACNOLIACEAE
ชื่ออื่นๆ จำปาแดง แมกโนเลียจำปีแดง

จำปีแดง เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดเล็ก ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีดอกขนาดใหญ่ สีสรรสวยงามมาก และให้กลิ่นหอมอ่อนๆ เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้ประดับทั้งในกระถางและในดิน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
เป็นไม้ทรงพุ่มโปร่งคล้ายปิรามิด มีความสูงของลำต้นประมาณ 2 -6 เมตร เปลือกลำต้นนิ่มมีกลิ่นฉุน แตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมากมาย

ใบ
มีลักษณะเป็นรูปไข่กว้าง แผ่นใบสีเขียว ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านล่างสากมองเห็นเส้นแขนงใบได้เด่นชัด

ดอก
ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ บริเวณปลายกิ่ง ดอกตูมจะถูกหุ้มด้วยใบเกล็ดที่มีขนสีทองปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นจำนวน 2 กลีบ กลีบดอกด้านนอกมีสีแดงอมม่วง ส่วนด้านในเป็นสีขาว เรียงซ้อนกันอยู่ 3 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ ดอกมีขนาดใหญ่ เมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-7 ซม. ให้กลิ่นหอมอ่อนๆ ในตอนเช้า ดอกจะเริ่มบานในช่วงปลายฤดูฝนไปจนถึงต้นฤดูหนาว

ผล
ผลเป็นกลุ่ม แต่ไม่ค่อยติดผล

การปลูกและการขยายพันธุ์
สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการตอนกิ่ง หรือทาบกิ่ง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง ชอบแสงแดดแบบเต็มวัน ต้องการอากาศแบบหนาวเย็น ต้องมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจึงเจริญงอกงามได้ เป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่เหมาะกับผู้ปลูกมือใหม่

สามารถปลูกเลี้ยงเป็นไม้ดอกในกระถาง หรือตัดแต่งทรงพุ่มเป็นไม้แคระหรือบอนไซก็ได้ สำหรับการปลูกลงดินกลางแจ้ง ควรปลูกบนพื้นที่สูง มีการระบายน้ำได้ดี และปลูกเป็นต้นเดี่ยวๆ ให้ห่างจากต้นไม้อื่นไม่ต่ำกว่าประมาณ 4 เมตรจำปีแดงใหม่

ในปัจจุบัน ได้มีพันธุ์ลูกผสมใหม่ออกมาอีก ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “จำปีแดงใหม่” เป็นไม้พุ่มที่มีใบใหญ่กว่า ดอกมีสีเข้มกว่า และให้กลิ่นหอมแรงกว่า มีความสูงของลำต้นไม่เกิน 4 เมตร ใบมีลักษณะเป็นรูปหอกขนาดใหญ่ โคนใบสอบ ปลายใบแหลม แผ่นใบหนา ขอบใบเป็นคลื่น ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับกันแน่นที่ปลายกิ่ง มีดอกขนาดใหญ่ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบบริเวณปลายกิ่ง กลีบดอกหนามีสีแดงอมม่วงเข้มตลอดทั้งกลีบ กลีบดอกเรียงซ้อนกันอยู่หลายชั้นรวมได้ประมาณ 8-12 กลีบ มีเกสรตัวเมีย 10-13 อัน ดอกตูมมีลักษณะคล้ายรูปกระสวย ให้ดอกดกได้ตลอดทั้งปี ดอกมีกลิ่นหอมแรง

ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด สามารถปลูกเลี้ยงได้ทั้งในพื้นที่ราบสูงและในที่ต่ำกลางแจ้ง หรือจะปลูกในกระถางขนาดใหญ่ก็ได้ ซึ่งการปลูกในกระถางแล้วนำไปวางไว้ในที่แดดส่องถึงจะมีลำต้นสูงได้ไม่เกินประมาณ 2 เมตร

จำปีแดงใหม่ เป็นพืชที่ชอบแสงแดด แต่ไม่ชอบน้ำมากนัก จึงควรให้น้ำแค่วันละครั้งหรือวันเว้นวันก็ได้ และต้นจำปีแดงใหม่จะมีต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงให้ดอกสวยงามยิ่งขึ้นเมื่อบำรุงด้วยปุ๋ยคอกรอบโคนประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สลับกับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 เดือนละ 2 ครั้ง