ต้นตาเสือใหญ่

By -

ชื่อสามัญ Amoora
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aphanamixis polystachya (Wall.) R.N. Parker
ชื่อวงศ์ MELIACEAE
ชื่ออื่นๆ ขมิ้นดง, เชือย, โทกาส้า, ตาปู่, ตุ้มดง, มะยมหางก่าน, มะหังก่าน, มะอ้า, ยมหังก่าน, เย็นดง, เลาหางตาเสือใหญ่

ตาเสือใหญ่ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับกระท้อน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ส่วนในประเทศไทยพบมีการกระจายพันธุ์อยู่ตามที่ลุ่มต่ำในป่าดิบทั่วทุกภาคของประเทศ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีลักษณะเปลาตรง มีความสูงของลำต้นประมาณ 20-30 เมตร เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลอมดำ หนา แตกเป็นร่องตามยาวสามารถหลุดร่อนออกไปได้ แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มสูง บริเวณกิ่งอ่อนมีมีขนนุ่มๆ สีเหลืองขึ้นปกคลุมอยู่ทั่ว

ใบ
เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับตรงข้ามกันเป็นคู่ ส่วนปลายก้านจะเป็นใบเดี่ยว ลักษณะใบเป็นรูปทรงรีแกมรูปขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน มองเห็นเส้นใบได้อย่างชัดเจน มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 3-5 ซม. ยาวประมาณ 8-15 ซม.

ดอก
ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ความยาวของช่อดอกมีประมาณ 30 ซม. ลักษณะดอกเป็นรูปทรงกลมสีเหลืองอ่อนขนาดเล็ก ดอกเพศเมียออกเป็นช่อเชิงลด ส่วนดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแยกแขนง จะออกดอกในช่วงประมาณเดือนเมษายน–มิถุนายน

ผล
มีลักษณะค่อนข้างกลม เปลือกผลเรียบ ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกจะกลายเป็นสีส้มอมน้ำตาล และสามารถแตกออกได้ประมาณ 2-3 พู ผลที่โตเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม. ภายในผลจะมีเมล็ดกลมๆ ที่หุ้มด้วยเนื้อเยื่อสีแดงอยู่ประมาณ 2-3 เมล็ด เริ่มติดผลในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคม

ประโยชน์
เนื้อไม้มีความแข็งแรงทนทาน สามารถนำมาใช้ในการก่อสร้าง หรือทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี