ต้นปาล์มอ้ายหมี

By -

ชื่อสามัญ Cuban Petticoat Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ Copernicia macroglossa H.Wendl. ex Becc.
ชื่อวงศ์ PALMAEปาล์มอ้ายหมี

ปาล์มอ้ายหมี เป็นปาล์มประดับต้นเดี่ยว มีรูปทรงต้นที่สวยงามแปลกตา มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศคิวบา ประเทศไทยนำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับในสวนกลางแจ้ง แต่ต้นพันธุ์มีราคาค่อนข้างแพงมาก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
ปาล์มอ้ายหมี มีความสูงของลำต้นได้ถึง 10 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นประมาณ 30-40 ซม. การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างช้ามาก ในช่วงที่ลำต้นมีความสูงประมาณ 0.50-5 เมตร จะมีความสวยงามมาก เนื่องจากใบแห้งที่ห้อยลงปกคลุมลำต้นจะมีลักษณะคล้ายกับกระโปรง

ใบ
ใบมีลักษณะเป็นรูปพัด ขอบใบมีจักเว้าลึก ไม่มีก้านใบ มีกาบใบแผ่คลุมอยู่โดยรอบ เมื่อลำต้นสูงเกิน 5 เมตรขึ้นไป ใบแห้งที่ติดอยู่กับลำต้นก็จะหลุดร่วงไปเอง

ดอก
ดอกจะออกเป็นช่อระหว่างกาบใบ มีลักษณะโค้งเรียว มีความยาวประมาณ 2.50 เมตร เป็นช่อดอกแบบสมบูรณ์เพศ

ฝัก/ผล
ผลมีลักษณะเป็นฝักทรงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฝักประมาณ 1.5 ซม. ฝักที่ยังอ่อนอยู่จะมีสีเขียว เมื่อสุกจะกลายเป็นสีดำ

การขยายพันธุ์
สามารถทำได้โดยวิธีการเพาะเมล็ด ซึ่งเมล็ดจะเริ่มงอกออกมาหลังจากที่ทำการเพาะเมล็ดไปประมาณ 2 เดือน

การดูแลรักษา
ต้นปาล์มอ้ายหมีจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชอบที่กลางแจ้งที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวัน ต้องการน้ำในขนาดปานกลาง