ต้นพรมคต

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Heliciopsis terminalis Sleumer
ชื่อวงศ์ PROTEACEAE
ชื่ออื่นๆ เหมือดคนดง, เหมือดคนขาว, เหมือดตัวผู้, คด, ไต้ควานช้างเหมือดตัวผู้

พรมคต เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับส้ม มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 400-1,600 เมตร ในแถบป่าดงดิบ และป่าดิบเขา สามารถพบเห็นได้เกือบทั่วทุกภาคในประเทศไทย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 10-20 เมตร เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีน้ำตาล แตกกิ่งก้านสาขามากมาย

ใบ
มีลักษณะเป็นรูปไข่กลับหรือรูปหอก โคนใบมน ปลายใบแหลม แผ่นใบมีสีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบ มีความกว้างของใบประมาณ 4-8 ซม. ยาวประมาณ 12-24 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 1.5-3 ซม. ออกเป็นใบเดี่ยวๆ บริเวณปลายกิ่ง

ดอก
ออกเป็นช่อยาวประมาณ 15-30 ซม. ที่บริเวณซอกใบ เรียงสลับกันเป็นคู่ มีกลีบดอกสีขาวปกคลุมไปด้วยขนอ่อนสีน้ำตาลค่อนข้างหนาแน่น มีตุ่มรูปไข่ขนาดเล็ก 4 ตุ่ม ที่บริเวณฐานรองดอก มีขนละเอียดสีแดงติดอยู่ครึ่งหนึ่งของก้านดอก ดอกมีกลิ่นหอม มักออกดอกในช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์

ผล
มีลักษณะเป็นรูปไข่ ผิวผลเรียบเกลี้ยง สีเขียว ผลที่โตเต็มที่มีขนาดความกว้างประมาณ 2-2.5 ซม. ยาวประมาณ 3-4 ซม. เปลือกผลแข็ง ออกรวมกันเป็นกลุ่มจำนวนหลายผล มีเมล็ดภายในผลเพียง 1 เมล็ด ติดผลประมาณเดือน มีนาคม-มิถุนายน

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการใช้เมล็ด มักขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ

ประโยชน์
เนื้อไม้มีความแข็งแรง สามารถใช้ทำเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้