ต้นพะวาใบใหญ่ สมุนไพรมีประโยชน์

By -

พะวาใบใหญ่ (ชลบุรี จันทบุรี) มีชื่อเรียกอื่นๆอีกดังนี้ ไข่จระเข้ ตะพูด (จันทบุรี) จำพูด (ภาคกลาง) ปราโฮด (เขมร-สุรินทร์) ปะหูด (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะพูด (ภาคกลาง ภาคใต้) ล้มปอง ล้มม่วง (จันทบุรี)

ต้นพะวาใบใหญ่ ชอบขึ้นใกล้ลำห้วย พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้

ลักษณะสำคัญของต้นพะวาใบใหญ่

พะวาใบใหญ่

ไม้ต้น สูง 12-15 ม. เปลือกสีออกดำ ค่อนข้างหยาบ มีนํ้ายางสีเหลือง

ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบขนาน หรือ ขอบขนานแกมรี กว้าง 6-12 ซม. ยาว 15-37 ซม. โคนใบมน หรือ เว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ หรือ เป็นคลื่น ม้วนลงเล็กน้อย เนื้อใบหนา คล้ายแผ่นหนัง ด้านบนเป็นมัน เล้นใบเรียงไม่สมํ่าเสมอกันและเห็นไม่ชัด ก้านใบยาว 1-2.5 ซม. มีรอยย่นตามขวาง

ดอก ดอกเพศผู้ หรือ ดอกสมบูรณ์เพศออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามง่ามใบ แกนช่อ เป็นเกล็ดและมีขนละเอียด ก้านดอกย่อยเป็นสีเหลี่ยม ยาว 1-1.5 ซม. มีขน กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กลม เล้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. งอเป็นกระพุ้ง ขอบมีขน กลีบดอกมี 4 กลีบ ค่อนข้างกลม หนา กว้าง 6-7 มม. ยาว 8-5 มม. งอเป็นกระพุ้ง ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ติดกันเป็นกลุ่ม ๆ 4-5 กลุ่ม อยู่ตรงข้ามกับกลีบดอก อับเรณูรูปไต ดอกสมบูรณ์เพศ เกสรเพศเมียไม่มีก้าน ยอดเกสรเพศเมีย มี 6 พู

ผล กลม กว้างประมาณ 3 ซม. ยาวประมาณ 4 ซม. สุกสีเหลือง นุ่ม มี 3-5 เมล็ด

ประโยชน์ทางสมุนไพรของพะวาใบใหญ่

เปลือกต้น ตำผสมแอลกอฮอล์ลงไปเล็กน้อย เป็นยาพอก แก้เคล็ดขัดยอก และแผลอักเสบเรื้อรัง

น้ำคั้นจากลูก รสเปรี้ยวอมหวาน แก้ไอ ขับเสมหะ แก้เจ็บคอ แก้เลือดออกตามไรฟัน ราก รสจืด แก้ไข้ แก้ร้อนใน