ต้นมะดันเป็นอย่างไร มีสรรพคุณอะไรบ้าง

By -

มะดัน (ภาคกลาง) เป็นต้นไม้ที่มีปลูกตามบ้านสวนทั่ว ๆ ไป มีสรรพคุณทางสมุนไพร คือ  ใบ ผลและราก สามารถนำมาปรุงเป็นยาฟอกเสมหะ แก้ประจำเดือนไม่ปกติ แก้ไอ ส่วนผลมะดันนำมาดองกับนํ้าเกลือ แก้นํ้าลายเหนียวในคอ

มะดัน

ลักษณะของต้นมะดัน

ไม้ต้น สูง 4-10 ม. กิ่งเป็นสี่เหลี่ยม สีออกดำ

ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบ ขนาน หรือ รูปไข่กลับ กว้าง 25 ม. ยาว 9 ซม. ปลายใบมน โคนสอบ ขอบเรียบ เนื้อใบหนา คล้ายแผ่นหนัง เส้นใบมีประมาณ 20 เล้น ก้านใบยาวประมาณ 5 มม.

ดอก ออกตามง่ามใบ มี ดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นกระจุก ๆ ละ 3-6 ดอก ก้านดอกยาว 1-2 มม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ค่อนข้างกลม งอเป็นกระพุ้ง กว้าง 3.5 มม. ยาว 5 มม. กลีบดอกมี 4 กลีบ รูปรีแกมรูปไข่ กว้างประมาณ 3 มม. ยาว 6.5 มม. ปลายกลม โคนสอบแคบ ดอกเพศผู้มี เกสรเพศผู้จำนวนมาก เรียงเป็น 5-6 วง บนฐานดอก ก้านเกสรสั้น เป็นสี่เหลี่ยม อับเรณูมี 4 พู เห็นได้ชัด ไม่มีเกสรเพศเมีย ดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรเพศผู้ 12-20 อัน รวมกันเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม รังไข่มี 5 ช่อง ยอดเกสรแยก เป็น 5 แฉก

ผล รูปรี หรือ ขอบขนาน กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 3-5 ซม. ผิวบางเกลี้ยง สีเขียวเป็น มัน รสเปรี้ยวมาก