ต้นมะยมแก้ว

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Codonopsis lancifolia
ชื่อวงศ์ Campanulaceaeมะยมแก้ว

มะยมแก้ว เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุได้หลายปี จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับทานตะวัน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบประเทศอินเดีย ไต้หวัน ทางตอนใต้ของประเทศจีน และในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเขตการแพร่กระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณป่าดิบแล้งที่มีความชื้นทั่วไป

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีลักษณะเรียบมีขนอ่อนปกคลุมอยู่ทั่ว ภายในลำต้นกลวง มีรากเป็นเหง้าหรือหัวใต้ดิน แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่ม มีความสูงประมาณ 30-50 ซม.

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับตรงข้ามกันที่ปลายยอดและกิ่งก้าน ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงรี หรือรูปใบหอกแคบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหยักซี่เลื่อย ก้านใบยาว

ดอก
ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกมีสีขาวหรือสีชมพูอ่อน กลีบดอกเชื่อมติดกัน 5 กลีบ โคนกลีบตัด ปลายกลีบเป็นติ่งแหลม เมื่อบานจะแผ่ออกจากกันเป็น 5 แฉก มีกลีบเลี้ยงสีเขียว เริ่มให้ดอกในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

ผล
มีลักษณะทรงกลมแป้นสีขาว ปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ เปลือกผลมีลักษณะเป็นเส้นใย มีเนื้อและเมล็ดอยู่ภายใน

ประโยชน์
เหง้า ลำต้น ใบ ผล สามารถนำมารับประทานได้