ต้นมาง

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Canarium euphyllum Kurz
ชื่อวงศ์ BURSERACEAE
ชื่ออื่นๆ มะเกิ้ม, Indian White Mahogany, Indian Canariumต้นมาง

มาง เป็นไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นมะแฟน มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศพม่า และอินเดีย ในประเทศไทยพบเห็นได้ตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 900-1,500 เมตร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีลักษณะเปลาตรง เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างหนาและแตกเป็นสะเก็ด บริเวณโคนต้นมีลักษณะเป็นพูพอนขนาดเล็ก มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 30-40 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามากมาย

ใบ
เป็นใบประกอบแบบขนนก ที่มีใบย่อยรูปรีหรือรูปไข่เรียงตรงข้ามกันประมาณ 4-6 คู่ แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน โคนใบสอบมนหรือเว้า ปลายใบมีติ่งแหลม ขอบใบเป็นหยักถี่ๆ แบบฟันเลื่อย ใบที่โตเต็มที่มีความกว้างประมาณ 5-10 ซม. ยาวประมาณ 10-25 ซม. ก้านใบย่อยสั้น

ดอก
ออกเป็นช่อตามซอกใบ เป็นช่อแบบแยกแขนงที่ประกอบไปด้วยดอกย่อยสีขาวขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะแยกกันอยู่คนละช่อ เริ่มผลิดอกในช่วงประมาณเดือนเมษายน–พฤษภาคม

ผล
มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรี ผิวผลเรียบมีสีเขียวเข้ม เมื่อสุกจะกลายเป็นสีดำ มีขนาดความกว้างของผลประมาณ 1.2-1.5 ซม. ยาวประมาณ 2-2.5 ซม. ผลเริ่มแก่ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม

เมล็ด
มีลักษณะเป็นสันสามเหลี่ยมอยู่เพียง 1 เมล็ด เปลือกเมล็ดเรียบเกลี้ยงและแข็ง

ประโยชน์
-ชันสีดำจากเปลือกไม้ใช้สำหรับยาแนวเรือ หรือใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เคลือบเงาต่างๆ ได้
-เนื้อไม้ เป็นไม้เนื้ออ่อนที่เหมาะสำหรับการทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้