ต้นมิกกี้เม้าส์

By -

ชื่อสามัญ Micky mouse
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ochna kirkii Oliv.
ชื่อวงศ์ OCHNACEAE
ชื่ออื่นๆ ดอกมิกกี้เม้าส์
ดอกมิกกี้เม้าส์1

มิกกี้เม้าส์ เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มที่จัดอยู่ในวงศ์ตานเหลือง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอเมริกา ปัจจุบันนิยมปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากดอกมีความสวยงามแปลกตามองดูคล้ายตัวการ์ตูนที่มีชื่อว่า “มิกกี้เม้าส์”

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีเปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมดำ แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มมากมาย กิ่งอ่อนมีสีเขียว ตามลำต้นและกิ่งก้านมีข้อปล้องแบบสั้นๆ

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันที่ปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปทรงรี โคนใบมน ปลายใบแหลมมีติ่งหนาม แผ่นใบเรียบ ค่อนข้างหน้า มีสีเขียวเป็นมัน ขอบใบเป็นหยักแบบฟันเลื่อยและมีหนามสั้นๆ ติดอยู่ ก้านใบสั้น

ดอก
ออกเป็นช่อที่บริเวณปลายกิ่ง มีกลีบดอกบางสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ โคนกลีบแหลม ปลายกลีบมนโค้ง กลีบดอกแยกออกจากกัน มีกลีบเลี้ยงสีเขียวรูปรีที่งองุ้มคล้ายช้อนจำนวน 3 กลีบ กลีบเลี้ยงจะค่อยๆ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงหลังจากกลีบดอกหลุดร่วงไปแล้ว และสามารถติดทนอยู่ได้นาน

ผลดอกมิกกี้เม้าส์
มีลักษณะเป็นรูปทรงรี สีเขียว ผิวผลเรียบ เกาะติดอยู่บนฐานรองดอกสีแดงที่นูนขึ้นมาประมาณ 3-8 ผล เมื่อผลแก่จะกลายเป็นสีดำ ภายในผลมีเมล็ดรูปทรงรีสีดำ

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการเพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และการตอนกิ่ง

การปลูก
มิกกี้เม้าท์ เป็นพรรณไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต้องการแสงแดดแบบเต็มวันหรือไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชม. ต้องการน้ำและความชื้นในขนาดปานกลาง

ประโยชน์
ต้นมิกกี้เม้าส์ มีทรงพุ่ม ดอก กลีบดอก ฐานรองดอก และผลที่สวยงามแปลกตา จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับไว้ในสนาม หรือตามแนวอาคารบ้านเรือน โดยปลูกเป็นต้นเดี่ยวๆ หรือปลูกเป็นกลุ่มหลายๆ ต้นก็ได้