ต้นละอองเงิน

By -

ชื่อสามัญ Dusty Miller
ชื่อวิทยาศาสตร์ Senecio cineraria DC.
ชื่อวงศ์ Asteraceaeละอองเงิน1

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
ละอองเงิน เป็นไม้ทรงพุ่มเตี้ย มีความสูงของลำต้นประมาณ 40-60 ซม. แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มแน่นจากโคนต้น มีความกว้างของทรงพุ่มประมาณ 25-30 ซม. ทุกส่วนของลำต้นปกคลุมไปด้วยขนอ่อนสีขาว

ใบ
มีลักษณะเป็นรูปไข่ หรือรูปรีแกมรูปใบหอก ใบอวบน้ำสีเขียวอมเทาหรือสีเงิน ขอบใบหยักลึกแบบขนนกหรือแบบซี่ฟัน มีความกว้างของใบประมาณ 5-7 ซม. ยาวประมาณ 10-15 ซม. มักออกเป็นใบเดี่ยวๆ สลับตรงข้ามกันตามกิ่งก้านที่ปลายยอด

ดอก
ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ดอกมีสีเหลืองสด ลักษณะดอกคล้ายกับดอกกระดุมทอง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 3 ซม. ในประเทศไทย

ผลละอองเงิน
มีลักษณะเป็นผลแห้ง ปลายผลมีขนอ่อนทำให้ปลิวไปตามลม ช่วยในการกระจายพันธุ์ได้

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการเพาะเมล็ด และการปักชำกิ่ง ต้นละอองเงิน เป็นพืชที่เติบโตค่อนข้างช้า เจริญได้ดีในดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ชอบสภาพอากาศแบบหนาวเย็น ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง ชอบแสงแดดแบบเต็มวัน หากอยู่ในที่มีแดดจัดๆ จะทำให้ใบมีสีเงินชัดมากขึ้น

ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในกระถาง หรือลงแปลงปลูก เพื่อตกแต่งสวนหย่อม หรือบริเวณอาคารบ้านเรือน เนื่องจากมีใบสีเงินสวยงามแปลกตา