ประโยชน์ของต้นส้มกุ้งใหญ่

By -

ส้มกุ้งใหญ่ (ขอนแก่น) พบตามป่าดิบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะของต้นส้มกุ้งใหญ่

ไม้ต้น สูง 8-10 ม. แตกกิ่งตั้งแต่โคนต้น

ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบขนาน หรือขอบขนานแกมรี กว้าง 2.5-7.5 ซม. ยาว 6-13 ซม. ปลายใบเป็นติ่งมน โคนใบสอบ ค่อนข้าง หนา ขอบใบเรียบ เนื้อใบ เส้นใบละเอียด ก้านใบยาว 5-12 มม. ด้านบนเป็นร่อง

ดอก แยกเพศ ออกตามง่ามใบ หรือ ปลายกิ่ง ดอกเพศผู้ ออกเป็นกระจุก ๆ ละ 5-12 ดอก มีริ้วประดับย่อยรูปไข่ กลับ 2 อัน ติดอยู่โคนก้านดอกย่อย กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลม งอเป็นกระพุ้ง กลีบดอก 4 กลีบ ค่อน ข้างเป็นรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 3 มม. ขอบกลีบบาง โคนกลีบเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้ 13-17 อัน อับเรณูกลม ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ มีกลีบเลี้ยง และกลีบดอกเหมือนดอกเพศผู้ รังไข่ค่อนข้าง เป็นรูปขอบขนาน ผิวเกลี้ยง ไม่มีก้านเกสรเพศเมีย ยอดเกสรเพศเมียแบน

ผล กลม เส้นผ่านศูนย์ กลาง 30 มม. ยาว 25 มม. มี 1-2 เมล็ด

ประโยชน์ของต้นส้มกุ้งใหญ่

- ราก เป็นยาแก้โรคดีซ่าน

- เปลือก เป็นยาถ่าย แก่น เป็นยาระบาย