ต้นหนวดปลาหมึก

By -

หนวดปลาหมึก
ชื่อท้องถิ่น             ต้นปลาหมึก
ชื่อสามัญ               Umbrella Tree, Octopus tree
ชื่อวิทยาศาสตร์   Schefflera actinophylla (Eudl.) Harms
ชื่อวงศ์                   ARALIACEAE

หนวดปลาหมึกมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศปาปัวนิวกินี ควีนแลนด์ และอินโดนีเซีย เป็นไม้ประดับทรงพุ่ม สูงประมาณ 2-3 เมตร มีทั้งชนิดใบเล็กและใบใหญ่ แต่ลักษณะใบจะแตกออกมาจากกิ่งเดียวเหมือนกัน มีประมาณ 7-15 ใบ จะแผ่กางออกมาจากกิ่งคล้ายฝ่ามือ ยาวประมาณ 10-15 ซม. สีเขียวสดเป็นมัน

ต้นหนวดปลาหมึกปลูกไม่ยาก เลี้ยงดูง่าย ออกดอกในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ลักษณะของดอกดูคล้ายหนวดปลาหมึก สีแดง เป็นพืชที่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรงจะต้องการเพียงปานกลาง ระดับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 24-27 องศาเซลเซียส ต้องการน้ำ และความชื้นปานกลาง แต่จะต้องการมากในขณะที่ต้นยังเล็กอยู่

ปลูกขยายพันธุ์โดยการตัดชำ ดินที่ใช้ปลูกเป็นดินร่วนซุย ส่วนผสมอย่างอื่นมีปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใบไม้ผุ ทรายหยาบ ในอัตราส่วนผสมดังนี้
ดินร่วน                           2 ส่วน
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก     1 ส่วน
ใบไม้ผุ                          1 ส่วน
ทรายหยาบ                   1 ส่วน

การดูแลควรรดน้ำทีละน้อยๆ แต่ให้รดบ่อยๆ โดยจับดินในกระถางดูถ้าดินแห้งก็ควรให้น้ำเพิ่ม ใช้ปุ๋ยคอกละลายน้ำรด 2 ครั้ง/เดือน ควรย้ายปลูกในกระถางใหม่ทุกปี หนวดปลาหมึกจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคหรือแมลงรบกวน ถ้ามีให้ใช้ยาไซกอน (Cygon) 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดที่โคนต้น เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัด

หนวดปลาหมึกใช้ปลูกตกแต่งภายในอาคาร เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้กระถาง และยังเป็นไม้ประดับที่สามารถดูดสารพิษได้ในระดับปานกลางอีกด้วย