ต้นหัวใจล้านดวง

By -

ชื่อสามัญ Million Hearts
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dischidia ruscifolia Decne. ex Becc.
ชื่อวงศ์ Apocynaceae, Asclepiadaceaeต้นหัวใจล้านดวง

ต้นหัวใจล้านดวง เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กประเภทเดียวกันกับต้นเดป มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว นิยมปลูกเป็นไม้แขวน ไม้ดัด เพื่อความสวยงาม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยสีเขียวหรือสีน้ำตาลอมแดง ขนาดเล็ก สามารถทอดยาวไปได้ไกลประมาณ 1-2 เมตร มีข้อตามเถา

ใบ
มีลักษณะเป็นรูปหัวใจ แผ่นใบสีเขียวสด หนา อวบน้ำ โคนใบมน ปลายใบแหลมเป็นติ่ง เส้นใบนูนขึ้นมาเห็นได้ชัด มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 1.5-2 ซม. ยาวประมาณ 2-3 ซม. ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงซ้อนสลับตรงข้ามกัน

ดอก
ออกเป็นช่อบริเวณซอกใบ ในแต่ละช่อจะมีดอกย่อยขนาดเล็กไม่มากนัก ลักษณะดอกจะคล้ายกับรูปคนโท มีกลีบดอกสีขาวจำนวน 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ส่วนปลายแยกออกจากกัน ให้ดอกได้ตลอดทั้งปี มักไม่ค่อยมีการติดผล

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการปักชำกิ่ง โดยตัดเป็นข้อยาวประมาณ 1 นิ้ว หรือให้มีใบติดมาด้วยประมาณ 5 คู่ นำไปปักชำในกาบมะพร้าวสับที่สะอาดโดยไม่ต้องใช้ดิน รดน้ำให้ความชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอ รากจะงอกออกมาหลังจากปักชำไปได้ประมาณ 4 สัปดาห์ แล้วค่อยย้ายไปปลูกได้

การปลูก
ใช้วัสดุปลูกพวกกาบมะพร้าวสับ ดินร่วน และรากเฟินชายผ้าสีดา เพื่อให้สามารถเก็บความชื้นและระบายน้ำได้ดี ใช้กระถางปลูกตามขนาดที่ต้องการ และลวดเหล็กสำหรับแขวนกระถาง หลังจากใส่วัสดุปลูกในกระถางแล้วก็รดน้ำให้พอชุ่ม นำกิ่งพันธุ์ลงไปปลูก

หัวใจล้านดวง เป็นพืชที่ชอบแสงแดดแบบรำไร ต้องน้ำและความชื้นสูง เป็นต้นไม้ที่โตช้าจึงไม่ต้องตัดแต่งกิ่งกันบ่อยๆ มีความทนทานและเหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทย

ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในกระถางแขวนเพื่อความสวยงาม หรือดัดเป็นรูปร่างต่างๆ ตามความต้องการ