ต้นเดหลี

By -

ชื่อสามัญ Peace lily
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spathiphyllum cannifolium (Dryand.) Schott. ,Spathiphyllum wallisei
ชื่อวงศ์ Araceae
ชื่ออื่นๆ เดหลีใบกล้วย, เจ็ดทิวา, หน้าวัวไทย, กวักมงคล, กวักมงคลใบโพธิ์เดหลี1

เดหลี เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุนานหลายปี มีอยู่ด้วยกันมากกว่า 40 ชนิด มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบทวีปอเมริกาใต้ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากมีดอกและใบที่สวยงาม มีความเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลที่สามารถนำโชคลาภมาให้ และทำให้ผู้ปลูกมีอายุยืน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีส่วนที่เป็นหัวหรือไหลใต้ดิน และลำต้นที่แตกจากหน่อด้านข้างขึ้นเหนือพื้นดิน เป็นกอทรงพุ่มขนาดเล็ก มียางใสๆ จากทุกส่วนของลำต้น มีความสูงของลำต้นประมาณ 40-70 ซม.

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันตามลำต้น ลักษณะใบเป็นรูปรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลมโค้งลง แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเป็นมัน ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย มีความกว้างของใบประมาณ 15-25 ซม. ยาวประมาณ 25-50 ซม. เส้นกลางใบมีลักษณะเป็นร่องสีเขียวเข้ม ก้านใบยาวประมาณ 30-40 ซม.

ดอก
ออกเป็นช่อจากปลายยอดมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก ก้านช่อดอกมีความยาวประมาณ 20-30 ซม. มีใบประดับรูปหัวใจสีขาวนวล 1 ใบที่ปลายก้านดอก กลางโคนใบเว้า ปลายแหลม มีความกว้างประมาณ 8-12 ซม. ยาวประมาณ 15-20 ซม. ในแต่ละช่อจะประกอบไปด้วยดอกย่อยสีเหลืองอ่อนขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีลักษณะคล้ายไข่แมงดานา ไม่มีก้านดอก ดอกจะส่งกลิ่นหอมเมื่อบาน หอมมากในช่วงเช้า และหอมทนอยู่ได้นานประมาณ 8-10 วัน เริ่มให้ดอกในฤดูฝน และสามารถให้ดอกได้ตลอดทั้งปี

ผล
ไม่ค่อยพบเห็นการติดผล ถ้ามีก็น้อยมาก

การขยายพันธุ์
นิยมปลูกด้วยการแยกจากต้นอ่อนหรือหน่อ โดยใช้หน่อจากต้นที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีความสูงประมาณ 15-20 ซม. เดหลี เป็นไม้ดอกที่เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีความชื้นสูง ชอบแสงแดดแบบรำไร หรือในบรรยากาศมีอุณหภูมิประมาณ 18-25 องศา สามารถปลูกเลี้ยงได้ทั้งในกระถาง และปลูกลงแปลงในดิน วัสดุที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วน ปุ๋ยคอก แกลบดำหรือขุยมะพร้าว

การรดน้ำ
ให้น้ำพอชุ่มสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

การใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 1-2 กำมือ ปีละ 3-4 ครั้ง หรือใช้ร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 เพียงเล็กน้อยมาละลายกับน้ำรดให้ปีละ 2 ครั้ง

ประโยชน์
-นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั้งแบบลงดินในแปลง หรือปลูกในกระถางตั้งไว้ตามอาคารบ้านเรือน เนื่องจากมีดอกและใบที่สวยงาม ให้ดอกที่มีกลิ่นหอมได้ตลอดทั้งปี และยังเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่สามารถนำโชคลาภ และทำให้ผู้ปลูกมีอายุยืนนาน

-ใบที่มีขนาดใหญ่สามารถช่วยดูดซับสารพิษในอากาศได้

-ใช้กลิ่นหอมจากดอกล่อแมลงวันให้มาติดกับดักได้