ต้นเทียนขโมย

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Drypetes hoaensis Gagnep.
ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่ออื่นๆ กะพาบ, หลงใหล, สองกระดองหินเทียนขโมย

เทียนขโมย เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับยางพารา มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศกัมพูชา เวียตนามใต้ ส่วนในประเทศไทยพบได้มากในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบแล้งที่เป็นภูเขาหินปูน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 100 เมตร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีเปลือกลำต้นสีเทา เรียบ และมักคดงอ แตกกิ่งก้านสาขาในระดับต่ำๆ ไม่ค่อยมีการผลัดใบ มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 6-12 เมตร บางต้นอาจสูงได้ถึง 25 เมตร

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับในระนาบเดียวกัน ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงรี แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้ม ส่วนด้านล่างของใบจะมีสีอ่อนกว่าด้านบน โคนใบสอบมน ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นหยักห่างๆ มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 3-5 ซม. ยาวประมาณ 6-11 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 5-12 มม.

ดอก
มีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียแยกกันอยู่คนละช่อภายในต้นเดียวกัน โดยที่ดอกเพศผู้จะออกตามง่ามใบเป็นช่อกลุ่มประมาณ 3-5 ดอก มีเกสรเพศผู้อยู่กลางดอกเป็นจำนวนมากส่วนดอกเพศเมียจะออกตามกิ่งก้านเป็นดอกเดี่ยว ดอกมีสีขาวอมเขียวขนาดเล็ก ไม่มีกลีบดอก มีกลีบเลี้ยงจำนวน 4 กลีบ ที่ส่วนปลายแยกออกจากกัน มักออกดอกในช่วงประมาณเดือนธันวาคม – มีนาคม

ผล
มีลักษณะเป็นรูปไข่ ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีแดงอมส้ม ขนาดผลที่โตเต็มที่มีขนาดประมาณ 1 ซม. ผิวผลเรียบ เนื้อภายในมีลักษณะฉ่ำน้ำ จะติดผลในช่วงประมาณเดือนเมษายน-สิงหาคม ภายในผลมีเมล็ดอยู่เพียง 1 เมล็ด