ต้นเลือดแรด

By -

ชื่อสามัญ Wild Mutmeg
ชื่อวิทยาศาสตร์ Knema globularia (Lam.) Warb.
ชื่อวงศ์ MYRISTICACEAE
ชื่ออื่นๆ กระเบาเลือด, สมิงคำราม, เหมือดคน, ตีนตัง, มะเลือด, สีซวง, กาฮั้น, กระฮั้น, ลาหัน, เลือดม้า, หัน, หันลัด, ชิงชอง, ตูโมะยอ, ฮ้วงจือเลือดแรด

เลือดแรด เป็นไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับจันทน์เทศ มีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศจีน พม่า ในภูมิภาคอินโดจีน สุมาตรา และมาเลเซีย ส่วนในประเทศไทยพบมีการกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาค มักเจริญอยู่ตามป่าพรุ ป่าดิบชื้น ป่าชายหาด บริเวณลำธาร หรือที่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีเปลือกลำต้นสีเทาเข้มจนถึงสีน้ำตาล มักแตกเป็นสะเก็ด แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มกลม บริเวณยอด ใบอ่อน และช่อดอกจะมีขนอ่อนสีน้ำตาลปกคลุม มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 10-30 เมตร เปลือกลำต้นมียางสีแดงสด

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันที่ปลายกิ่ง รูปใบคล้ายใบหอก หรือแกมรูปขอบขนาน โคนใบมนแหลม ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบเรียบค่อนข้างหนา มีสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนด้านล่างของใบมีสีอ่อนกว่าด้านบนใบ ขอบใบเรียบ มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 3-4 ซม. ยาวประมาณ 10-16 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม.

ดอก
ออกเป็นช่อกระจุกสั้นๆ ตามง่ามใบหรือกิ่งก้าน ในแต่ละช่อประกอบไปด้วยดอกย่อยสีเหลืองอมน้ำตาลขนาดเล็กจำนวนหลายดอก กลางดอกมีสีแดงอมม่วง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะแยกกันอยู่คนละช่อในต้นเดียวกัน ช่วงเวลาที่ให้ดอกจะอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายน-มกราคม

ผล
มีลักษณะเป็นทรงกลมรี ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จะกลายเป็นสีส้ม มีขนสั้นๆ สีน้ำตาลปกคลุมอยู่ตามเปลือกผล และมีสันนูนไปตามความยาวของผลสามารถแตกออกได้ ผลที่โตเต็มที่มีขนาดความกว้างประมาณ 1-1.5 ซม. ยาวประมาณ 1.5-2 ซม. ผลเริ่มแก่ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เนื้อภายในผลมีสีขาวและมียางใสๆ

เมล็ด
มีสีดำผิวเรียบเกลี้ยง มีเยื่อสีแดงห่อหุ้มอยู่ ในผลจะมีเมล็ดอยู่เพียง 1 เมล็ด

ประโยชน์
เนื้อไม้-ใช้ในการก่อสร้างได้
ผล-สัตว์ป่านิยมกินเป็นอาหาร
น้ำมันจากเมล็ด-ใช้ผสมเป็นสบู่ยาได้

สรรพคุณทางยา
เปลือก-ใช้ดองเหล้ารับประทานเป็นยาชูกำลัง
น้ำมันจากเมล็ด-ใช้ทาแก้โรคผิวหนังได้