ต้นโงงงัง

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum arborescens (Vahl) Blume
ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Hypericum arborescens Vahl
ชื่อวงศ์ Hypericaceae
ชื่ออื่นๆ กะลอแง, ลอแงดอกโงงงัง

โงงงัง เป็นไม้ต้นที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับติ้ว มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศพม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ส่วนในประเทศไทยพบได้ตามป่าดิบชื้น หรือป่าพรุแถบภาคใต้ตอนล่าง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
เป็นไม้ยืนต้นซึ่งอาจมีความสูงได้ถึงประมาณ 40 เมตร เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลแตกเป็นร่อง มีกิ่งก้านสาขามากมาย

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้ามกัน ลักษณะใบเป็นรูปขอบขนาน หรือแกมรูปใบหอก แผ่นใบเรียบ มีสีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบ โคนใบสอบ ปลายใบมนหรือแหลม มีขนาดความยาวของใบประมาณ 8-16 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 0.5-1 ซม.

ดอก
ออกเป็นช่อแยกแขนงบริเวณปลายกิ่ง ในแต่ละช่อจะมีดอกย่อยสีแดงเข้มขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยงรูปทรงรีจำนวน 5 กลีบ มีเกสรเพศผู้มากมายอยู่บริเวณกลางดอก มีก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 3 มม. แยกออกเป็น 3 แฉก มีความยาวของก้านดอกประมาณ 3 มม.

ผล
มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก มีความยาวประมาณ 7-9 มม. ผิวผลเรียบ เมื่อแห้งจะแตกออกเป็น 3 ส่วน ภายในผลมีเมล็ดลักษณะเรียวแคบอยู่เป็นจำนวนมาก เมล็ดมีความยาวประมาณ 5 มม.

สรรพคุณทางยา
ยาง-ใช้ทาแผลพุพองของโรคอีสุกอีใสได้