ถุงมือจิ้งจอก

By -

ชื่อสามัญ Foxglove
ชื่อวิทยาศาสตร์ Digitalis
ชื่อวงศ์ Plantaginaceae
ชื่อวงศ์เดิม Scrophulariaceae
ชื่ออื่นๆ กระดิ่งคนตาย, ถุงมือแม่มดถุงมือจิ้งจอก

ถุงมือจิ้งจอก เป็นไม้ล้มลุก ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับเทียนเกล็ดหอย ซึ่งเดิมจัดอยู่ในวงศ์ของมณเฑียรทอง เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบยุโรป เอเชียตะวันตก เอเชียกลาง และทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา มีดอกสวยงาม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุเพียงฤดูเดียว หรือหลายฤดู แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่มเตี้ยๆ มีความสูงประมาณ 30-45 ซม.

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยวตามลำต้น ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหยักถี่ๆ แผ่นใบสีเขียว มีขนนุ่มๆ ปกคลุม ก้านใบสั้น หรืออาจไม่มีก้านใบ

ดอก
ออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกแข็งและยาว กลีบดอกบาง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ภายในหลอดดอกมีจุดประสีดำอยู่ทั่ว มีดอกสวยงามทั้งสีเหลือง ขาว ส้ม ชมพู ม่วง และแดง ในแต่ละช่อจะมีดอกอยู่เป็นจำนวนมาก มักให้ดอกได้มากในปีถัดไป

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการเพาะเมล็ด ถุงมือจิ้งจอก เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ต้องการน้ำในปริมาณน้อย

สรรพคุณทางยา
สารที่สกัดได้จากต้นถุงมือจิ้งจอก ใช้เป็นยารักษาโรคหัวใจได้ แต่บางสายพันธุ์ก็มีพิษร้ายแรงถึงชีวิต