น้ำนมแกะ

By -

น้ำนมแกะได้จากแม่แกะที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์
แกะ (sheep) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในสกุล Ovis ในวงศ์ Bovidae แกะมีลักษณะคล้ายแพะ (goat) จะแตกต่างกันที่แกะมีลำตัวป้อมกว่าแพะ ตัวผู้ไม่มีหนวดเหมือนแพะ เขาเจริญได้ดีในทั้งสองเพศ โดยทั่วไปเขามักบิดเป็นเกลียวและขนาดค่อนข้างใหญ่แกะ

แกะเป็นสัตว์กีบคู่ ขนาดกลาง เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง มี ๔ กระเพาะ มีเขาใหญ่โค้งงอ ปลายบิดชี้ไปข้างหน้า ตั้งแต่โคนเขาถึงปลายกลางเขามีวงนูนลักษณะคล้ายพาลี ปากแคบ ริมฝีปากบาง ไม่มีสันปลายจมูก ส่วนมากมีขนตามลำตัวยาวและอ่อนนุ่ม สีขาวหรือขาวอมน้ำตาลมีนม ๒ คู่

แกะกินพืชเป็นอาหาร พืชที่กินส่วนใหญ่เป็นพืชคลุมดิน หญ้าหรือต้นไม้ขนาดเล็ก ใบไม้ เป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูง ผสมพันธุ์เมื่ออายุ ๒.๕-๓ ปี ตั้งท้องนาน ๑๕๐-๑๘๐ วัน ออกลูกครอกละ ๑-๓ ตัว

แกะบ้านที่เลี้ยงกันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ovis aries ZLinnaeus) บรรพบุรุษของแกะบ้านที่เลี้ยงกันทั่วไปในปัจจุบัน คือแกะป่า (wild sheep) ชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ovis aries (Linnaeus) ซึ่งมีถิ่นกำเนิดทางภาคใต้และภาคตะวันออกของตุรกีไปจนถึงอิหร่าน

โบราณว่าน้ำนมแกะมีสรรพคุณแก้หืด แก้ไอ แก้จุกเสียด และเจริญไฟธาตุ

ที่มา:จากตำราพระโอสถพระนารายณ์
โดย: ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์