บุหรงช้าง

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dasymaschalon grandiflorum Jing Wang, Chalermglin & R.M.K. Saunders
ชื่อวงศ์ Annonaceaeบุหรงช้าง

บุหรงช้าง จัดเป็นพรรณไม้ในวงศ์กระดังงา ซึ่งไม้สกุลบุหรงมีอยู่ด้วยกันประมาณ 30 ชนิดทั่วโลก ที่พบเห็นในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันประมาณ 12 ชนิด ซึ่งมีบุหรงช้างรวมอยู่ด้วย ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการค้นพบบุหรงช้างเป็นครั้งแรกในบริเวณป่าดิบชื้นของ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 30-500 เมตร มีดอกและผลขนาดใหญ่ที่สุดในสกุลบุหรง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
บุหรงชนิดอื่นๆ โดยทั่วไปจะเป็นไม้ทรงพุ่ม แต่สำหรับบุหรงช้างจะมีลักษณะของลำต้นเป็นเถาเลื้อย ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเถาประมาณ 5 ซม. สามารถทอดเลื้อยไปได้ไกลประมาณ 15 เมตร

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยวบริเวณปลายยอดและกิ่งก้าน ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน แผ่นใบเรียบ หนา มีสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างของใบเคลือบไปด้วยนวลสีขาว ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย มีเส้นแขนงใบประมาณ 11-16 คู่ ขนาดความกว้างของใบมีประมาณ 6-8 ซม. ยาวประมาณ 15-20 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 1-1.5 ซม.

ดอก
ออกเป็นดอกเดี่ยวตามเถาที่แก่ มีกลีบดอกสีแดงอมเหลืองจำนวน 3 กลีบ แต่ละกลีบมีความกว้างประมาณ 3.5 ซม. ยาวประมาณ 17 ซม. ขอบกลีบประกบกันและบิดเป็นเกลียว มีกลีบเลี้ยงรูปทรงกลมขนาด 6-7.5 มม. จำนวน 3 กลีบ ก้านดอกยาวประมาณ 8.5 ซม. เริ่มให้ดอกในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน เป็นไม้ดอกสวยแปลกตาที่ไม่มีกลิ่นหอม

ผล
มีลักษณะเป็นผลกลุ่มที่ประกอบไปด้วยผลย่อยรูปทรงกระบอกประมาณ 5-10 ผล มีขนาดความยาวของผลประมาณ 3-6 ซม. เมื่อผลแก่จะกลายเป็นสีแดงเข้ม ซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนเมษายน-มิถุนายน เปลือกผลจะมีรอยคอดไปตามจำนวนของเมล็ด มีก้านผลรวมยาวประมาณ 8-10 ซม.

เมล็ด
ภายในผลมีเมล็ดรูปทรงกลมสีเหลืองอ่อนอยู่ตามรอยคอดของผล

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยวิธีการทาบกิ่ง และการเสียบกิ่ง

ประโยชน์
-นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง หรือปลูกลงดินก็ได้ เมื่อให้ดอกดกๆ จะดูสวยงามมาก
-ในลำต้นมีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยต่อต้านเชื้อมะเร็งได้