ประโยชน์ของต้นกระทิง

By -

ต้นกระทิง มักขึ้นตามป่าใกล้ชายทะเล ในพื้นที่ที่เป็นโขดหิน เหนือระดับนํ้าทะเล 5-50 ม. ต้นกระทิงมีชื่อเรียกอื่น ๆ ดังนี้ กระทิง กากะทิง (ภาคกลาง) ทิง {กระบี่) เนาวกาน (น่าน) สารภีทะเล (ประจวบฯ) สารภี แนน (ภาคเหนือ)

ลักษณะของต้นกระทิง

ประโยชน์ของต้นกระทิง

เป็นไม้ยืนต้น สูง 8-20 ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ไม่เป็นระเบียบ ลำต้นค่อนข้างสั้น และมักบิด แตกเป็นกิ่งใหญ่ ๆ จำนวนมากทั้งในแนวตั้งและนอน หรือห้อยลง เปลือกเรียบ สีนํ้าตาลปนเทา หรือ ค่อนข้างดำ ภายในมีน้ำยางสีเหลืองใส ตายอดเป็นรูปกรวยควํ่า มีขนสีน้ำตาล ปนแดงประปรา

ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีถึงไข่กลับ กว้าง 4.5-8 ซม. ยาว 8-15 ซม. ปลายใบ มนกว้าง และมักหยักเว้าตรงกลางเล็กน้อย โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ เนื้อใบหนา เกลี้ยง เป็นมัน เส้นใบถี่มาก และขนานกัน ก้านใบยาว 1-2 ซม.

ดอกกระทิงเป็นสีขาว กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 2 ซม. กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ ยาว 2.7-10 มม. ชั้นนอกรูปร่างกลม ค่อนข้างหนา เกลี้ยง ชั้นในรูปไข่กลับ คล้ายกลีบดอก กลีบดอกมี 4 กลีบ กว้าง 7-8 มม. ยาว 9- 12 มม. รูปไข่กลับ หรือ รูปช้อน ขอบงอ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก รังไข่ค่อนข้างกลม สีชมพู ก้าน เกสรเพศเมียยาว

ผลค่อนข้างกลม มีเสันผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม ผิวเรียบ สีเขียว เปลือกค่อนข้างหนา

ประโยชน์ของต้นกระทิง

- ยาชงรากใช้หยอดตาแก้ตาอักเสบ และใช้ล้างแผล

- ต้นและเปลือกต้นให้ยางใช้สำหรับทาแผล เป็นยาฝาดสมานพอกทรวงอกแก้วัณโรคปอด ถ้ากินจะทำให้อาเจียน เป็นยาระบาย ใช้แต่งกลิ่น ให้มีกลิ่นคล้ายผักชีฝรั่ง หรือดอก lavender หรือ สารหอม coumarin ขับปัสสาวะ ใช้ภายนอกสำหรับล้างแผลอักเสบเรื้อรัง

- ใบใช้เบื่อปลา ถ้านำมาแช่นํ้าทิ้งไว้ค้างคืนจะได้นํ้าที่มีสีนํ้าเงิน กลิ่นหอมใช้ล้างตา แก้ตา อักเสบ นํ้าคั้นจากใบเป็นยาฝาดสมานภายนอกใช้กับโรคริดสีดวงทวาร

- เมล็ด ให้น้ำมัน และยางอยู่รวมกัน แยกนํ้ามันออกมาใช้ทาถูนวดแก้ปวด rhuematism แก้ผื่นคัน แก้โรคผิว หนังบางชนิด แก้เหา นํ้ามันจากเมล็ดทำให้บริสุทธิ์ กินแก้โรคหนองใน