ปลาที่อยู่ใน Suborder Trachinoidei และSuborder Blennioidei

By -

Suborder Trachinoidei
1. Family Champsodontidae (sabre gills) เป็นปลาทะเลที่อยู่ในวงศ์ของปลาตุ๊กแกแคระ แก้มดาบ ลักษณะลำตัวจะเรียวยาว ด้านข้างแบน มีครีบท้องอยู่หน้าครีบหูและยาว มีครีบหูที่เล็ก มีครีบหลังสองอัน มีก้านครีบแข็งที่ครีบหลังอันหน้า 5 ก้าน มีก้านครีบอ่อนที่ครีบหลังอันที่สอง 17-20 อัน มีปากกว้าง มีฟันเขี้ยวที่พับได้ เส้นข้างตัวมี 2 เส้น มีอยู่เพียงสกุลเดียว 5 สปีชีส์ ได้แก่ Chamsodon spp.

2. Family Ammodytidae (sand lances) อยู่ในวงศ์ปลาทะเล ในเขตร้อนจนถึงเขตหนาว ลักษณะของลำตัวจะเรียวยาว มีครีบหางเว้าลึก ไม่มีก้านครีบแข็ง ส่วนบนของขากรรไกรมีติ่งยื่นออกมา ขากรรไกรล่างจะยื่นยาวกว่าขากรรไกรบน มีเกล็ดแบบไซคลอยด์ขนาดเล็ก มีอยู่ 5 สกุล 18 ชนิด ที่พบในไทยคือ Ammodytes sp.

3. Family Uranoscopidae (stargazers) เป็นปลาทะเลที่อยู่ในวงศ์ของปลากบ ปลาอุก ลักษณะลำตัวค่อนข้างเป็นทรงกระบอก มีส่วนหัวที่ใหญ่ ไม่มีเกล็ดตามลำตัว ถ้ามีก็จะเป็นแบบเล็กและเรียบ ริมฝีปากเป็นแบบหยักริ้ว บางชนิดที่ส่วนล่างของปากจะมีหนวดยื่นออกมาคล้ายไส้เดือน เพื่อใช้ในการล่อเหยื่อ มีต่อมพิษที่ครีบหูเชื่อมไปจนถึงก้านครีบแข็ง มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ที่พบในไทยได้แก่ ปลากบ ปลาอุก ปลาอุบ Uranoscopus spp.

Suborder blennioidei
1. Family Blenniidae (combtooth blennies) ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทะเลที่อยู่ในวงศ์ของปลากระบี่ ตีนแถบ ลำตัวจะยาวมาก หัวทู่ มีครีบท้องอยู่หน้าครีบหู ก้านครีบแข็งจะฝังอยู่ที่ครีบท้อง มีก้านครีบอ่อน 2-4 อัน มีฟันคล้ายหวีติดแน่น หรือขยับได้ที่ขากรรไกร ไม่มีเกล็ด มีก้านครีบแข็งขนาดเล็กที่ครีบหลัง 3-17 อัน มีก้านครีบอ่อน 9-119 อัน มีก้านครีบแข็งที่ครีบก้น 2 อัน มีอยู่ทั้งหมด 53 สกุล 345 สปีชีส์ ที่พบในไทย เช่น

-ปลากระบี่ Istiblennius sp.
-ปลากระบี่ Salarias siamensis
-ปลากระบี่ Xiphasia setifer
-ปลากระบี่บั้ง ตีน แถบ Petroscirtes masyae

ที่มา: จากหนังสือเรื่อง มีนวิทยา
เรียบเรียงโดย: สุภาพร สุกสีเหลือง
ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ