ปลาที่อยู่ใน Superorder Protocanthopterygii

By -

Order Esociformes
ในออเดอร์นี้ ที่ขากรรไกรของปลาจะไม่มีฟัน แต่จะมีที่ช่องปาก ครีบไขมันจะไม่มี ครีบหลังและครีบก้นค่อนไปทางท้ายลำตัว มีอยู่ 4 สกุล 10 สปีชีส์ ที่สำคัญคือ Family Esocidae(pikes) พบได้ในแถบเหนือในแหล่งน้ำจืด มีจะงอยปากที่ยื่นยาว ในสปีชีส์ Esox masquinongy บางตัวมีความยาวถึง 1.4 เมตร มักนิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

Order Osmeriformes
ส่วนใหญ่ปลาในออเดอร์นี้จะเป็นปลาต่างประเทศ และวางไข่ในแหล่งน้ำจืดเสียเป็นส่วนใหญ่ รูปร่างก็มีแตกต่างกันไป ปลาที่สามารถสร้างอวัยวะเรืองแสงได้มีอยู่หลายชนิด มีอยู่ 13 วงศ์ 74 สกุล 236 สปีชีส์ ที่สำคัญคือ

1. Family Bathylagidae (deep-sea smelts) เป็นปลาทะเลที่มีลำตัวยาว มีครีบไขมัน ตาโต เช่น Bathylagus

2. Family Opisthoproctidae (barreleyes or spookfishes) รูปร่างจะป้อมสั้น มีตาเป็นท่อยื่นยาวออกมา สามารถสร้างอวัยวะเรืองแสงได้ในบางชนิด ไม่มีถุงลม มีอยู่ด้วยกัน 6 สกุล เช่น Bathylychnops, Dolichopteryx

3. Family Osmeridae(smelts) เป็นปลาทะเล ที่เป็นปลาสองน้ำวางไข่ในน้ำจืดก็มีบางชนิด และบางชนิดก็เป็นปลาน้ำจืด ลำตัวจะเรียวยาว มีครีบไขมัน เช่น ปลาอายู(ayu) Plecoglossus altivelis

4. Family Salangidae (ice fishes or noodlefishes) เป็นปลาสองน้ำที่วางไข่ในน้ำจืด หรือปลาน้ำจืด ลำตัวจะเล็กยาว หัวแบนลง ที่ลำตัวใสก็มีอยู่หลายชนิด เช่น Neosalanx, Salanx

Order Salmoniformes
กลุ่มนี้เป็นปลาเศรษฐกิจที่ใช้เป็นอาหาร และเพื่อตกเป็นกีฬา มีอยู่วงศ์เดียว แต่แยกได้เป็นหลายวงศ์ย่อย คือ วงศ์ Salmonidae(salmonids, salmons) มีทั้งที่เป็นปลาน้ำจืด และปลาสองน้ำที่มาวางไข่ในน้ำจืด มีลำตัวที่เรียวยาว มี pyrolic caeca 11-210 อัน มีโครโมโซม 4 ชุดในหลายสปีชีส์ ความยาวของบางตัวมีถึง 1.5 เมตร มีอยู่ 11 สกุล 66 สปีชีส์ เช่น

-Prosopium (round white fishes)
-coregonus (lake whitefishes, ciscoes)
-Oncorhynchus keta (chum salmon)
-O. gorbuscha (pink salmon)
-Salmo (salmon, atiantic trout) อาจเป็นปลาน้ำจืด ปลาทะเล หรือปลาสองน้ำที่วางไข่ในน้ำจืด ปลาที่ถูกนำไปเลี้ยงทั่วโลกและแพร่หลายมาก คือ O.gairdneri, S.trutta, Salvelinus fontinalis

ที่มา: จากหนังสือเรื่อง มีนวิทยา
เรียบเรียงโดย: สุภาพร สุกสีเหลือง
ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ