ปลาที่อยู่ใน Superorder Stenopterygii และ Superorder Cyclosquamata

By -

Superorder Stenopterygii
Order Stomiiformes
มักอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึก ลำตัวมีสีน้ำตาลเข้มหรือดำ มีอวัยวะเรืองแสง หนวดของบางชนิดจะอยู่ที่คาง มีปากกว้าง มีฟัน พบได้ในเขตร้อนหรือเขตอบอุ่น มีสมาชิกอยู่ 4 วงศ์ 51 สกุล 321 สปีชีส์ เช่น

1. Family Gonostomatidae (bristlemouths) เช่น Diplophos, Gonostoma, Margrethia

2. Family Stermoptychidae เช่น Argyropelecus, Sternoptyx

3. Family Photichthyidae เช่น ปลาเรืองแสง (lightfishes) Photichthys

4. Family Stomiidae (harbeled dragonfishes) เช่น Neonessthes, Stomias, Chirostomias

Superorder Cyclosquamata
Order Aulopiformes
บางชนิดเป็นปลาต่างประเทศ เช่น ปลาเทเลสโคป ที่อยู่ในวงศ์ Giganturidae มีหางส่วนล่างที่ยื่นยาวออกไป มีตาโตในบางชนิด เช่น ปลากรีนอาย ที่อยู่ในวงศ์ Chlorophthalmidae แต่ชนิดที่มีตาเล็ก และมีหนวดยาวจะเป็นปลาในวงศ์ Ipnopidae วงศ์ที่พบในประเทศไทย เช่น

1. Family Synodontidae (lizardfishes) เป็นปลาทะเลที่พบในแถบแอตแลนติกและปาซิฟิค เช่น
-ปลาปากคม ตุ๊กแก Saurida tumbil
-ปลานาโก ปากคมหูดำ Trachinocephalus myops (Saurus myops)
-เป็ดบอมเบย์ (Bombay duck, bummalow) Harpodon nechereus(ปลาหนวดยุ่ง)

2. Family Evermannellidae (sabertooth fishes) เป็นปลาทะเล มีปากที่กว้างใหญ่เพื่อใช้ล่าเหยื่อในระดับผิวน้ำถึงกลางน้ำ ไม่มีถุงลม เช่น Coccorella, Evermanella

ที่มา: จากหนังสือเรื่อง มีนวิทยา
เรียบเรียงโดย: สุภาพร สุกสีเหลือง
ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ