ปลาที่ออกลูกเป็นตัว

By -

ปลาที่ผสมพันธุ์ภายในและออกลูกเป็นตัวมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ ฉลาม กระเบน หางนกยูง ปลาเข็ม ปลาสอด เรดฟิช ซีลาแคนธ์ เป็นต้น ในปี ค.ศ. 1957 ปลาซีลาแคนธ์ที่จับได้ ภายในท้องของมันมีลูกอยู่ถึง 5 ตัว ปลาแมงป่องที่ล่องลอยอยู่ตามท้องทะเล ในแต่ละครั้งมันสามารถออกลูกเป็นตัวได้มากกว่า 10,000 ตัว ในแต่ละฤดูกาลปลากินยุง สามารถออกลูกได้ถึงครั้งละ 100 ตัว ความยาวของตัวอ่อนที่คลอดออกมาใหม่จะประมาณ 8.5 มิลลิเมตรเท่านั้น

การสืบพันธุ์ของฉลามหลายชนิดจะเป็นแบบโอวิพารัส ก่อนที่ไข่จะถูกปล่อยออกมาจากตัวแม่ก็จะได้รับการผสมก่อน เมื่อออกมาจากตัวแม่แล้วก็จะมีถุงหุ้มไข่ และฟักตัวอยู่ถุงไข่ประมาณ 1 ปี จึงจะฟักออกเป็นตัว จะมีการพัฒนาของตัวอ่อนระยะหนึ่งก่อนในปลาฉลามแมว และฉลามพยาบาล แล้วจึงจะคลอดออกมาเป็นตัวอ่อนที่อยู่ภายในถุงรูปร่างคล้ายหมอน ที่มุมจะมีสายม้วนงอถุงไข่เพื่อให้ยึดติดกับวัตถุหรือสาหร่ายใต้ทะเลได้ ถุงไข่แดงของตัวอ่อนฉลามเสือทรายมีปริมาณน้อยมาก และถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็ว ตัวอ่อนที่ฟักออกมาก่อนก็จะกินไข่ที่ไม่ได้รับการผสม และกินตัวอ่อนที่เล็กกว่าในมดลูกของแม่เป็นอาหาร เมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่ตัวอ่อนจะมีความยาวประมาณ 1 เมตรหรือมากกว่า

เมื่อตัวผู้ของปลาหางนกยูงโตขึ้นเป็นตัวเต็มวัย โดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์ มันก็จะมีสีสันสดสวยกว่าตัวเมีย ครีบหางก็จะยาวและสวยกว่าในตัวเมียมาก การเลือกตัวผู้มาผสมพันธุ์กับไข่ตัวเมียจะเลือกตัวผู้ที่มันคิดว่าสวยที่สุด ตัวผู้มักจะว่ายน้ำไปมาให้ตัวเมียดู ตัวเมียจะหยุดดูและส่งท่าทางตอบรับถ้ามันสนใจ จากนั้นตัวผู้ก็จะว่ายตามมาทางด้านล่างของตัวเมีย แล้วหงายท้องสอดอวัยวะช่วยในการสืบพันธุ์เข้าในตัวเมียพร้อมกับฉีดน้ำเชื้อเข้าไปผสม ซึ่งเรียกว่าการผสมภายในตัว แล้วตัวเมียจะคลอดลูกปลาขนาดเล็กหลายตัวออกมาในอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น ลูกปลาในช่วงแรกคลอดจะยังดูไม่ออกว่าเป็นเพศใด ต้องรอให้เติบโตเป็นตัวเต็มวัยที่พร้อมจะผสมพันธุ์แล้วโดยใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน ก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างเพศได้ชัดขึ้น ทั้งในด้านสีสัน และความยาวของครีบ

ที่มา: จากหนังสือเรื่อง มีนวิทยา
เรียบเรียงโดย: สุภาพร สุกสีเหลือง
ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ