ปลาใน Suborder Gobiesocoidei (Xenopterygii) และใน Suborder Callionymoidei

By -

Suborder Gobiesocoidei (Xenopterygii)
Family Gobiesocidae (clingfishes) เป็นปลาทะเลที่อยู่ในวงศ์ปลาบู่ติด ลำตัวค่อนข้างยาวมาก ที่ครีบท้องจะมีการดัดแปลงกระดูกเพลวิสไปเป็นอวัยวะดูดเกาะกับพื้นน้ำ จึงเดินที่พื้นทะเลได้ดี มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 14 เซนติเมตร แต่อีก 2 สปีชีส์จะมีความยาวถึง 30 เซนติเมตร คือ Chorisochismus dentex และ Sicyases sanguineus ได้แก่ Diademichthys sp., Alabes spp.

Suborder Callionymoidei
Family Callionymidae (dragonets) เป็นปลาทะเลในวงศ์ของปลามังกรน้อย มีลำตัวที่ยาว ด้านข้างแบนเล็กน้อย มีปากเล็ก ครีบหลังมี 2 อัน ก้านครีบหลังในบางชนิดอันแรกจะยื่นยาว การลดรูปลงของช่องเปิดเหงือกจะเหลือเป็นเพียงช่องเล็กๆ เช่น ปลามังกรในสกุล Callionymus, Dactylopus, Pogonymus เป็นต้น

ที่มา: จากหนังสือเรื่อง มีนวิทยา
เรียบเรียงโดย: สุภาพร สุกสีเหลือง
ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ