ช้างร้องไห้พืชในวงศ์ปาล์ม

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Borassodendron machadonis
ชื่อวงศ์ PALMAE
ชื่ออื่นๆ ช้างไห้, แหนด, ตะแหนดปาล์มช้างร้องไห้

ช้างร้องไห้ เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ที่มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศพม่า คาบสมุทรมลายู และไทย ผลกระทบจากการบุกรุกป่าและการทำเหมืองหินปูน จึงทำให้ในปัจจุบันปาล์มพันธุ์นี้ลดจำนวนลงจนเกือบสูญพันธุ์ ซึ่งในประเทศไทยมักพบเจริญเติบโตอยู่ตามป่าดิบชื้นทางภาคใต้แถบเทือกเขาตระนาวศรี และทางภาคตะวันตกเฉียงใต้บริเวณแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี หรือในพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 700 เมตร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
ลักษณะของลำต้นจะคล้ายต้นตาลโตนดมาก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นประมาณ 30-40 ซม. มีความสูงของลำต้นตั้งแต่ 1-4 เมตร และอาจสูงได้ถึงประมาณ 20 เมตร

ใบ
มีลักษณะเป็นรูปกลีบพัด สีเขียวเข้ม คล้ายกับใบตาล มีความกว้างของใบประมาณ 4 ฟุต มีแฉกใบลึก มีก้านทางใบที่คมและแข็ง มีความยาวประมาณ 5 ฟุต ไม่มีหนามที่ขอบทางใบ ใบเรียงซ้อนสลับกันรอบลำต้นจำนวนหลายใบเป็นพุ่มแน่นทึบ มีความกว้างที่แผ่ออกประมาณ 2-3 เมตร ปาล์มชนิดนี้จะไม่มีการทิ้งกาบใบหากต้นยังไม่สูงมากนัก

ดอก
ออกเป็นช่อเชิงลดสีขาวอมชมพูระหว่างกาบใบ มีความยาวของช่อดอกประมาณ 1-2 เมตร ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ให้ดอกปีละครั้ง มีน้ำตาลจากช่อดอกคล้ายตาลโตนด

ผล
มีลักษณะเป็นรูปไข่ ผิวผลเรียบสีเขียวเข้ม เมื่อผลแก่จะกลายเป็นสีดำ มีเส้นใยหนาบริเวณกลางผล และมีผนังเป็นริ้วแข็งอยู่ชั้นในสุด มีขนาดความยาวของผลที่โตเต็มที่ประมาณ 8-16 ซม. มีเมล็ดอยู่ภายในผลประมาณ 3 เมล็ด ใช้ผลรับประทานได้เช่นเดียวกับต้นตาลโตนด

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการแยกหน่อ หรือเพาะเมล็ด ซึ่งใช้เวลาในการงอกของเมล็ดประมาณ 2-4 เดือน เป็นปาล์มที่เจริญได้ดีในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ต้องการความชื้นสูง โตช้า ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแมลงหรือด้วงรบกวน

ประโยชน์
ช้างร้องไห้ เป็นปาล์มที่มีรูปทรงสวยงาม จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในบริเวณสวนกลางแจ้งหรือในที่ร่มรำไร นอกจากนี้ก็ยังมีน้ำตาลจากช่อดอกและผลอ่อนที่ใช้รับประทานได้ด้วย