พริกล่อน

By -

พริกล่อนได้จากผลสุกของพืชที่มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Piper nigrum L. ในวงศ์ Piperaceae ผลสุกนี้เมื่อเก็บแล้วจะเอามาใส่รวมกันในกระสอบ แช่น้ำไว้ อาจใช้ไม้ทุบเบาๆ หรือกลับไปกลับมาแรงๆ บ่อยๆ จนเปลือกนอกที่มีสีแสดแดงล่อนและหลุดออกหมด แล้วจึงเอาไปตากแดดให้แห้ง จะได้ “พริกล่อน” ซึ่งมีผิวเรียบสีขาว กลิ่นหอมน้อยกว่าพริกไทยดำ เนื่องจากกลิ่นอยู่ที่ผิวหรือเปลือกที่ล่อนพริกล่อน

พริกล่อนเป็นเครื่องเทศที่สำคัญอย่างหนึ่งของโลก พริกไทยดำและพริกล่อนเป็นเครื่องยาสำคัญในยาพื้นบ้านและยาแผนโบราณไทยที่ใช้มากที่สุดชนิดหนึ่ง

โบราณว่าพริกล่อนมีรสเผ็ดร้อน ใช้เป็นยาขับลม ขับเหงื่อ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นยาบำรุงธาตุ ช่วยให้เจริญอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในยาอายุวัฒนะ

***พริกล่อนมีชื่อสามัญว่า “White Pepper” คนไทยเรียก “พริกล่อน” หรือ “พริกไทยล่อน” มาแต่โบราณ คนสมัยใหม่ที่ไม่รู้ มักจะเรียกผิดเป็น “พริกไทยขาว” เพราะแปลจากชื่อที่ฝรั่งเรียก ประเทศไทยเคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตพริกล่อนรายใหญ่ของโลกรายหนึ่ง***

ที่มา:จากตำราพระโอสถพระนารายณ์
โดย: ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์