พืชสมุนไพร:เข้าค่า

By -

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ Euphorbia sessiliflora Roxb.
ชื่อวงศ์ Euphorbiaceae
ชื่ออื่นๆ ว่านพระฉิม(กรุงเทพฯ)ต้นเข้าค่า

เข้าค่าเป็นพืชสมุนไพร มีทรงพุ่มขนาดเล็ก มีหัวกลมโตคล้ายหัวกระชาย มีลำต้นสีเขียวสดอวบอ้วน ลำต้นขึ้นตรงและจะล้มทอดต้นลงเมื่อสูงได้ประมาณ ๒๐-๔๐ ซม. ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ออกที่ปลายกิ่ง มีแผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่หรือเกือบกลม ขอบใบและผิวใบเรียบ ไม่มีก้านใบ เนื้อใบมีลักษณะอวบน้ำ มีร่องลึกที่เส้นกลางใบด้านบนซึ่งผิดกับพืชชนิดอื่น เมื่อลองหักต้นหรือใบดูจะมีน้ำยางสีขาวขุ่นข้นออกมา ดอกมีสีแดง ไม่มีก้านดอก มีดอกประมาณ ๑-๓ ดอก

สรรพคุณทางยาของหัวเข้าค่ามีรสร้อน ใช้ในการขับพยาธิ แก้อาการฟกบวม แก้คุดทะราด

ยางของหัวเข้าค่าจะมีพิษอยู่จึงต้องทำให้อ่อนฤทธิ์เสียก่อนโดยการนึ่งหรือตุ่นให้สุก แล้วจึงนำไปใช้ปรุงยา ซึ่งแพทย์โบราณบางแห่งก่อนจะนำหัวเข้าค่ามาใช้ทำยาก็จะหั่นเป็นชิ้นๆ ก่อน แล้วนำไปแช่ในน้ำผึ้งไว้ ๗ วัน แล้วจึงเอามาปรุงยาได้