มะลิน้ำ:ไม้น้ำดอกสวย

By -

ชื่อสามัญ Burhead, Texas mud baby, Double Flowering Arrowhead, Japanese Arrowhead
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sagittaria japonica Hort. Ex Vilm, Echinodosus cordifolius (L.)
ชื่อวงศ์ Alismataceaeมะลิน้ำ

มะลิน้ำ เป็นไม้น้ำที่จัดอยู่ในวงศ์ของผักนางกวัก จะเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่แฉะ มีโคลนเลนใต้น้ำ และมีน้ำขังนิ่งอยู่ตลอดเวลา มีรากเป็นเหง้าใหญ่หยั่งลึกลงไปในดินโดยมีลำต้นเจริญเป็นกอโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ ลำต้นมีความสูงประมาณ 45-60 ซม. มีดอกสีขาวคล้ายดอกมะลิซ้อน ดูสวยงาม เป็นพืชล้มลุกในเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีอายุนานหลายปี

ใบมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม มีสีเขียว ปลายใบแหลม โคนใบเว้าเป็น 2 แฉกมาจนถึงก้านใบ ขอบใบเรียบ ใบจะแตกเป็นกอมาจากเหง้าบริเวณโคนต้น ก้านใบจะยาวขึ้นมาเหนือระดับน้ำประมาณ 20-30 ซม.

ดอกของมะลิน้ำจะออกเป็นช่อขนาดใหญ่ โดยมีดอกย่อยสีขาวขนาด 1.5-2 ซม. อยู่รอบๆ ก้าน กลีบดอกย่อยบาง บริเวณกลางดอกย่อยจะมีสีเหลืองอ่อน และต่อมาจะกลายเป็นสีขาวอมชมพู ลักษณะคล้ายดอกมะลิซ้อนทั่วไป ก้านช่อดอกมีลักษณะเป็นเหลี่ยมยาว ภายในต้นเดียวกันจะมีทั้งดอกที่สมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศ มีเกสรตัวผู้ประมาณ 6-9 อัน และมีเกสรตัวเมียประมาณ 3-6 อัน มีกลีบเลี้ยงสีเขียวแยกออกจากกันจำนวน 3 กลีบ สามารถให้ดอกได้ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน จะมีผลิดอกออกมามากที่สุด

การขยายพันธุ์
สามารถทำได้ด้วยการแยกหน่อไหลใต้ดินไปปลูก หรือจะใช้วิธีการปักชำไหลก็ได้

มะลิน้ำ เป็นพืชที่เจริญได้ดีในดินเหนียวที่มีลักษณะเป็นโคลนเลนคล้ายกับการปลูกบัว โดยให้มีระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่ประมาณ 15-30 ซม. คอยสังเกตระดับน้ำให้คงที่อยู่เสมอ ควรให้ได้รับแสงแดดเต็มวันหรือครึ่งวัน ให้ปุ๋ยชนิดเดียวกันกับบัว การปลูกเลี้ยงในอ่างหรือสวนน้ำจะมีความเหมาะสมที่สุด