มังกรคาบแก้วไม้อวบน้ำดูดสารพิษ

By -

ชื่อสามัญ Christmas Cactus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Schlumbergera
ชื่อวงศ์ CACTACEAEดอกมังกรคาบแก้ว

มังกรคาบแก้วเป็นไม้อวบน้ำ จัดอยู่ในกลุ่มของกระบองเพชร มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศบราซิล เป็นไม้ที่นิยมปลูกเลี้ยงไว้เป็นไม้ประดับ เนื่องจากมีช่วงให้ความสวยงามได้ 2 แบบ คือ ช่วงความสวยงามของต้นและใบ กับช่วงที่ดอกมีสีสันสวยสด ซึ่งพันธุ์ไม้ชนิดนี้เป็นคนละสายพันธุ์กับไม้เลื้อยที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Clerodendrum thomsoniae)

กิ่งและใบของต้นมังกรคาบแก้วชนิดนี้จะมีสีเขียวเข้ม ลักษณะของใบจะแบน อวบน้ำ ขอบใบหยัก ส่วนปลายใบจะห้อยลงมาคล้ายไม้จำพวกกระบองเพชร

ดอกของมังกรคาบแก้วจะมีสีสันแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ เช่น แดง ส้ม ม่วง เหลือง หรือชมพู เป็นต้น ดอกจะออกที่บริเวณปลายใบและห้อยลงมาอย่างสวยงาม มักให้ดอกในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวเย็น

การขยายพันธุ์
สามารถทำได้ด้วยวิธีการปักชำ

มังกรคาบแก้วเป็นพืชที่สามารถปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ง่าย สามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ทั้งในและนอกอาคารสถานที่ ควรใช้เครื่องปลูกที่สามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี เช่น ใบก้ามปูผุผสมกับกาบมะพร้าวสับ ต้องการแสงสว่างอย่างเต็มที่ แต่ไม่ใช่ให้รับแสงแดดโดยตรง สถานที่ปลูกควรเป็นที่โปร่งโล่งอากาศถ่ายเทได้ดี อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะปลูกอยู่ที่ประมาณ 16-24 องศาเซลเซียส เป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง แต่ต้องการน้ำในขนาดปานกลาง ควรให้น้ำ 1 ครั้ง/วัน หากต้องการให้มีดอกดกให้ใช้ปุ๋ยสูตร 8-30-15 หรือในช่วงฤดูหนาวให้ใช้สูตร 14-14-14 ควบคู่ไปกับสูตร 8-24-24 ต้นไม้ชนิดนี้จะสามารถดูดซับสารพิษในอากาศได้ในปริมาณปานกลางจนถึงปริมาณมาก