ราชินีสันทราย

By -

ชื่อสามัญ Quezonla
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr.
ชื่อวงศ์ LAMIACEAE (LABIATAE)
ชื่ออื่นๆ จรกา, สาวสันทราย, สาวน้อยสันกำแพงราชินีสันทราย

ราชินีสันทราย เป็นไม้ทรงพุ่มที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับกะเพรา มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ พบมีการกระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
เป็นไม้พุ่มผลัดใบ มีเปลือกลำต้นสีเทาอมขาว แตกกิ่งก้านสาขารอบลำต้นมากมาย มีความสูงของลำต้นประมาณ 2-5 เมตร

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับตรงข้ามกันที่ปลายยอด ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่แกมรูปรี โคนใบสอบแคบลง ปลายใบแหลม แผ่นใบเป็นคลื่นด้านบนใบมีสีเขียวเข้ม ส่วนด้านล่างเป็นสีม่วงเปลือกมังคุด ขอบใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย มีความกว้างของใบประมาณ 6-9 ซม. ยาวประมาณ 10-15 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 5-7 ซม.

ดอกใบราชินีสันทราย
ออกเป็นช่อที่บริเวณปลายกิ่ง ในแต่ละช่อจะมีดอกสีขาวอมม่วงมากมาย ลักษณะคล้ายดอกเข็ม มีกลีบดอกที่ปลายม้วนงอจำนวน 5 กลีบ ก้านดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวคล้ายซี่ร่ม มีความยาวประมาณ 5-7 ซม. มีกลีบเลี้ยงสีม่วงอมแดงจำนวน 5 กลีบ มีเกสรโผล่เหนือกลางดอกขึ้นมาจำนวน 4 อัน ดอกจะทยอยบานไปจนหมดทั่วทั้งช่อ มักให้ดอกในช่วงประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม

ผล
มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ผิวเปลือกเป็นสีม่วง

การขยายพันธุ์
ทำได้โดยการเพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และการตอนกิ่ง ราชินีสันทราย เป็นพืชที่เจริญได้ดีในดินร่วนปนทราย ชอบอากาศหนาวเย็น ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง ชอบแสงแดดแบบจัดๆ

ประโยชน์
ราชินีสันทราย เป็นพรรณไม้ที่มีดอกสวยงาม จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในสวน หรือตามอาคารบ้านเรือนทั่วไป