ริปซาลิสสายทับทิมพรรณไม้ใบสวย

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudorhipsalis ramulosa (Salm – Dyck) Barthlott
ชื่อวงศ์ Cactaceaeริปซาลิสสายทับทิม1

ริปซาลิสสายทับทิม เป็นพรรณไม้ประเภทอิงอาศัยที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับกระบองเพชร เจริญเติบโตง่าย หากโดนแสงแดดจัดๆ จะทำให้ใบยิ่งมีสีแดงขึ้น นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในสวน หรือปลูกในกระถางแบบแขวนเพื่อความสวยงาม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
ทุกส่วนมีลักษณะอวบน้ำ แตกกิ่งก้านสาขามากมาย

ใบริปซาลิสสายทับทิม
ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับตรงข้ามกันตามกิ่งก้าน ลักษณะใบยาวคล้ายดาบ มีความกว้างประมาณ 2-3 ซม. ยาวประมาณ 10-15 ซม. แผ่นใบเรียบ หนา อวบน้ำ มีสีเขียว ขอบใบหยักเป็นคลื่น ใบจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อได้รับแสงแดดจัดๆ

ดอก
ออกเป็นดอกเดี่ยวตามข้อหรือหยักของใบ เป็นดอกสีขาวขนาดเล็กคล้ายหยดน้ำค้าง

ผล
มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมสีขาวที่พัฒนามาจากดอก ภายในผลมีเนื้อนุ่มๆ สีขาวหรือสีชมพูอ่อนที่ห่อหุ้มเมล็ดสีดำลักษณะกลมๆ ขนาดเล็กอยู่

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการปักชำกิ่ง เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำในขนาดปานกลาง ชอบแสงแดดแบบเต็มวัน สามารถทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดี หากปลูกในกระถางควรผสมดินร่วนกับกาบมะพร้าวเพื่อให้การระบายน้ำและอากาศดี หมั่นรดน้ำพอชุ่มเป็นประจำ