วิธีการปลูกจำปาดะ

By -

ชื่อสามัญ Champedak , Bankong
ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus integer
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่ออื่นๆ จำดะ(ภาคใต้)จำปาดะ

จำปาดะ เป็นไม้ผลยืนต้นที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับสาเกและขนุน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในคาบสมุทรมาลายู อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และเกาะนิวกินี ในประเทศไทยพบปลูกกันมากทางภาคใต้ เช่นที่จังหวัดสงขลา และสตูล

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
เป็นไม้ผลยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดใหญ่ มีการแตกกิ่งก้านสาขามากมายเป็นทรงพุ่มทึบ ความสูงของลำต้นมีประมาณ 20 เมตร เปลือกของลำต้นเป็นสีน้ำตาลปนเทา ภายในเปลือกมีน้ำยางสีขาวขุ่น บริเวณกิ่งอ่อนจะมีขนอ่อนๆ ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่ว

ใบ
มีลักษณะคล้ายรูปไข่ สีเขียวเป็นมัน บนใบจะมีขนสีน้ำตาลเล็กๆ ปกคลุมอยู่ ขนาดความกว้างของใบมีประมาณ 2.5-12 ซม. ยาวประมาณ 5-12 ซม.

ดอก
ลักษณะดอกจำปาดะจะมีสีขาวหรือสีเหลือง มักออกมาตามลำต้นและบริเวณกิ่งขนาดใหญ่ ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียจะอยู่ในต้นเดียวกัน ลักษณะของดอกตัวผู้จะคล้ายทรงกระบอก มีขนาด 3-3.5 ซม. ก้านดอกตัวผู้ยาวประมาณ 3-6 ซม. ส่วนดอกตัวเมียมีขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร

ผล
มีลักษณะกลมยาวคล้ายผลขนุนแต่มีขนาดเล็กกว่า มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผลประมาณ 12-15 ซม. ความยาวของผลมีประมาณ 25-30 ซม. เปลือกผลเมื่อยังอ่อนอยู่จะมีสีเขียว แข็ง มีหนามตื้นๆ และมียางสีขาวขุ่นมาก ส่วนผลสุกเปลือกผลจะนิ่มเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล มียางสีขาวน้อยลง มีกลิ่นหอมรุนแรง ภายในผลมีเนื้อสีเหลืองติดกันตามจำนวนของเมล็ดเป็นยวง ผลจะเริ่มสุกในช่วงของเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เนื้อผลที่สุกแล้วจะมีลักษณะเหนียว เละ มีรสหวานจัด ส่วนใหญ่ผลที่มีคุณภาพดีมักจะอยู่ชิดกับบริเวณโคนต้น ไม่ว่าผลนั้นจะเกิดจากลำต้นหรือกิ่งก็ตาม น้ำหนักโดยเฉลี่ยของ 1 ผล มีประมาณ 600-3,500 กรัม ส่วนเนื้อภายในมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 100-1,200 กรัม

เมล็ด
ภายในเนื้อผลจะมีเมล็ดลักษณะกลมรี สีน้ำตาลอยู่มากมาย ส่วนเนื้อภายในเมล็ดมีลักษณะเป็นแป้งสีขาว มียางเล็กน้อย

จำปาดะมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือ
1. จำปาดะขนุน 2. จำปาดะบ้าน
ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์นี้ยังแบ่งออกเป็นพันธุ์ที่มีเมล็ด และพันธุ์ที่ไร้เมล็ดอีกด้วย

การขยายพันธุ์
สามารถทำได้ด้วยการเพาะเมล็ด ติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง หากใช้วิธีเพาะจากเมล็ดมักจะมีผลผลิตให้ในปีที่ 3 หรือ 6 และเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ แต่ถ้าเป็นวิธีอื่นๆ โดยใช้ต้นตอที่มีอายุประมาณ 8-11 เดือน ก็จะได้ผลผลิตเร็วขึ้นประมาณในปีที่ 3 หรือ 4 จำปาดะสามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี เนื้อดินที่ปลูกมีความลึก มีฝนตกชุก แต่ไม่ชอบสภาพน้ำขังนานๆ สามารถทาบกิ่งเปลี่ยนยอดไปมาระหว่างขนุนได้ เนื่องจากเป็นพืชในสกุลเดียวกัน

ระยะปลูกที่เหมาะสมในการปลูกจำปาดะระยะปกติทั่วไปจะอยู่ที่ 6 X 6 ม. หรือ 6 X 8 ม. หากมีพื้นที่จำกัดก็ให้ใช้ระยะชิดที่ 4 X 4 ม. หรือ 4 X 6 ม.

การใส่ปุ๋ยและดูแลรักษา
ใส่ปุ๋ยคอกแห้งที่ทิ้งไว้ข้ามปี และยิบซั่มธรรมชาติ ประมาณ 2 ครั้ง/ปี ใส่กระดูกป่นให้ปีละครั้ง ใช้ฟางข้าวหรือเศษพืชแห้งคลุมโคนต้นหนาๆ ให้เลยทรงพุ่มออกไป ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือจุลินทรีย์เดือนละครั้ง หรือ 2 เดือนครั้ง การทำให้ต้นจำปาดะได้รับสารอาหารอย่างสมบูรณ์ตลอด 24 ชม. ต่อเนื่องกันหลายปี ทำได้โดย เมื่อต้นมีทรงพุ่มประมาณ 3-5 เมตร ให้ใช้ซากของหอยเชอรี่ หรือปลาสด มาทำเป็นชิ้นขนาด 2 นิ้ว หรือบดให้ละเอียด แล้วนำไปฝังรอบทรงพุ่มประมาณ 4-5 หลุม ให้ทำเช่นนี้ปีเว้นปี พร้อมกับการบำรุงอื่นๆ ตามขั้นตอน ก็จะทำให้ได้ต้นที่มีคุณภาพตามต้องการ

จำปาดะจะติดดอกออกผลมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และการบำรุงรักษา หากในทรงพุ่มมีกิ่งขนาดเล็กหรือกิ่งที่ไม่ต้องการ ก็ควรตัดทิ้งไปให้เหลือไว้ประมาณ 50% เท่านั้น เพื่อให้มีทรงพุ่มที่โล่งโปรง รับแสงแดดได้ทั่วถึง ไม่ทำให้เกิดโรค และรอใบชุดใหม่ออกมาประมาณ 80% จะช่วยให้ติดดอกติดผลได้ดี และควรทำให้ช่วงต้นฤดูฝน

การสร้างรากอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการหาอาหาร ทำได้โดย ใช้ดิน 3 ส่วน ผสมกับอินทรีย์วัตถุ 1 ส่วน กลบพูนโคนต้นไว้ หากเป็นต้นที่มีอายุหลายปีแล้ว ให้พรวนดินลึก 10-15 ซม. รอบๆ ทรงพุ่มเพื่อตัดปลายรากออกประมาณ ¼ จากนั้นให้ใช้ฮอร์โมนเร่งรากใส่ลงไป ก็จะทำให้มีรากใหม่แตกออกมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับได้มากยิ่งขึ้น

ในช่วงติดดอกออกผลควรให้ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอตามความต้องการ ควรให้ติดผลเพียง 1 ผลต่อ 1 ขั้ว เพื่อให้ได้ผลขนาดใหญ่และมีคุณภาพ เมื่อผลแก่ใกล้สุกก็ให้ทำการเก็บเกี่ยวได้ เพราะหากตัดมาบ่มจะไม่สุก

ศัตรูพืช
มักเป็นพวกแมลงวันผลไม้ และแมลงวันทอง เนื่องจากมีกลิ่นแรงล่อให้แมลงเข้ามา เมื่อผลใกล้สุกควรห่อผลเพื่อเป็นการป้องกัน

ประโยชน์
เนื้อผลที่มีรสหวาน หอม ใช้รับประทานเป็นผลไม้ หรือจะนำมาแปรรูปเป็นขนมต่างๆ ก็ได้ ส่วนเนื้อเมล็ดสามารถนำมาต้มกินเป็นของว่าง หรือนำมาปรุงเป็นอาหารประเภทแกงต่างๆ ได้ และยังมีคุณค่าทางอาหารทั้งที่เป็นส่วนของพลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กากใย เถ้า น้ำ น้ำตาล เบต้าแคโรทีน วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี แคลเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็ก จึงช่วยบำรุงรักษาสายตา ช่วยขับไขมันและสารพิษออกจากร่างกาย ใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ เนื้อผลอ่อนใช้แก้อาการท้องเสีย หรือใช้รากเข้ายาสมุนไพรตัวอื่นเพื่อบำรุงหญิงหลังคลอดบุตร และช่วยขับน้ำนม เปลือกไม้ใช้ทำยารักษาโรคมะเร็ง ไข้มาลาเรีย ใบอ่อนใช้กินแทนผักสด แก่นเนื้อไม้ใช้ต้มย้อมจีวรพระ เนื้อไม้มีความแข็งแรงสามารถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ หรือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ได้มากมาย