วิธีการปลูกมะพร้าวกะทิ

By -

มะพร้าวกะทิ มีลักษณะทุกอย่างไม่ว่าใบ ลำต้นหรือผล เหมือนกับมะพร้าวทั่วไป ข้อแตกต่างประการเดียวอยู่ที่ภายในผลซึ่งมีเนื้อหนา ฟู อ่อนนิ่ม รสหวานมันอร่อย น้ำภายในผล มีน้อยและข้นเหนียว

สาเหตุที่เนื้อมะพร้าวกะทิไม่เหมือนมะพร้าวธรรมดาเนื่องจาก ไม่มี เอนไซม์ แอลฟ่า-ดี-กาแลคโตซิเดส ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต กาแลคโตแมนนัน เป็น คาร์โบไฮเดรต แมนนัน ดังนั้นเนื้อมะพร้าวกะทิจึงนิ่มคล้ายวุ้น แทนที่จะเปลี่ยนเป็นเนื้อมะพร้าวธรรมดา

ทั้งนี้โดยทั่วไปในต้นมะพร้าวธรรมดาเราก็สามารถพบผลมะพร้าวกะทิเกิดขึ้นผสมกับผลมะพร้าวทั่วไปได้เช่นกัน แต่ก็เจอไม่บ่อย ทำให้มะพร้าวกะทิมีราคาแพงกว่ามะพร้าวทั่วไป

การปลูกมะพร้าวกะทิ

การปลูกมะพร้าวกะทิ

การเกิดมะพร้าวกะทิเกี่ยวเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านพันธุกรรม  และโอกาสเกิดมะพร้าวกะทิตามธรรมชาตินั้นมีน้อยมาก แม้กระทั่งในสวนขนาดใหญ่ ที่มีต้นมะพร้าวมากมายก็อาจจะพบมะพร้าวกะทิเพียงต้นเดียวหรือไม่พบเลย

มะพร้าวกะทิจัดเป็นพันธุกรรมด้อย ดังนั้นภายในผลจึงไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตงอกขึ้นมาเป็นต้นอ่อน การขยายพันธุ์จึงต้องทำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1 :  นำผลมะพร้าวปกติในทลายที่พบเจอมะพร้าวกะทิมาเพาะ วิธีนี้เป็นวิธีโบราณ ซึ่งมีโอกาสจะพบมะพร้าวกะทิ 50% สำหรับต้นที่เป็นกะทิซึ่งเติบโตขึ้นมาใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ปี  จะให้ผลมะพร้าวธรรมดาราว 75% อีก 25% ที่เหลือเป็นมะพร้าวกะทิ

วิธีที่ 2 :  นำคัพภะ (ส่วนที่เป็นเมล็ดสีเหลืองอ่อนที่อยู่ในเนื้อมะพร้าวตรงบริเวณตานิ่ม ซึ่งจะพัฒนาเป็นจาว) มะพร้าวกะทิไปเพาะเลี้ยงในวุ้น โดยจัดให้อยู่ในสภาพปลอดเชื้อ วิธีนี้จะใช้เวลาเพาะเลี้ยง 2-3 ปี จึงสามารถนำลงแปลงปลูกได้ ซึ่งก็ต้องรอให้เติบโตออกผลอีก 5 ปี