วิธีการปลูกสละอินโด

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Salacca magnifica J.P.Mogeaสละอินโด

สละอินโด จัดเป็นพืชที่อยู่ในสกุลเดียวกับปาล์ม มีใบแตกขึ้นมาจากผิวดิน ไม่มีลำต้น ความสูงในช่วง 1-3 เมตรจะมีรูปทรงที่สวยงาม ออกเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบพับจีบซ้อนกันไปมา ปลายใบแยกออกจากกันคล้ายหางปลา บริเวณเส้นกลางใบมีหนามปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก มีความยาวของใบประมาณ 4 เมตร ส่วนก้านใบยาวประมาณ 1-2 เมตร ออกดอกเป็นช่อระหว่างกาบใบ ช่อดอกยาวประมาณ 30 ซม. มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ภายในช่อเดียวกัน ลักษณะของผลมีรูปร่างกลม เปลือกผลเป็นเกล็ด ผลสุกมีสีแดงคล้ำ มีเนื้อภายในผลสีเหลืองแบ่งเป็น 1-3 กลีบ มีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย มีเมล็ดสีดำรูปรี หรือกลมรีอยู่ภายในเท่ากับจำนวนกลีบ ผลที่โตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ 1.5 ซม.

เกษตรกรกำลังให้ความสนใจสละอินโด ซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจตัวใหม่กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความต้องการของตลาดสูง รสชาติอร่อย ปลูกได้ง่ายในหลายพื้นที่ และยังขายได้ราคาดีอีกด้วย

การขยายพันธุ์
สามารถทำได้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ไม่แนะนำให้แยกหน่อออกจากต้นแม่ เพราะอาจทำให้รากต้นแม่ขาดจนหยุดการเจริญเติบโตไปนานหลายปี สละอินโดเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถระบายน้ำได้ดี ต้องการน้ำในปริมาณมาก แต่ไม่ชอบให้มีน้ำท่วมขัง ชอบแสงแดดแบบรำไร

การเพาะเมล็ด
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากผลขนาดใหญ่ ให้ผลดก มีรสชาติอร่อย หากไม่ได้นำเมล็ดไปเพาะทันทีควรใช้ดินหรือทรายกลบรักษาความชุ่มชื้นไว้ก่อน เนื่องจากถ้าทิ้งตากแดดตากลมไว้จนเมล็ดแห้ง จะทำให้การงอกของเมล็ดไม่ดีเท่าที่ควร หรืออาจจะไม่งอกเลยก็ได้

ในการเพาะเมล็ด ให้ใช้ถุงเพาะใส่ดินปลูกจนเต็ม นำเมล็ดพันธุ์ที่จะเพาะวางกดลงไปให้จมดิน นำไปวางในที่ร่มรำไร รดน้ำให้ความชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยคอกเล็กน้อย ต้นกล้าจะงอกขึ้นมาหลังจากที่เพาะเมล็ดไปได้ประมาณ 7 เดือน ในช่วงที่กำลังเพาะต้นกล้า รากของสละอินโดมักแทงออกมานอกถุงเพื่อหาอาหาร หากมีการเคลื่อนย้ายอาจทำให้รากขาดเสียหายและหยุดการเจริญเติบโตได้ ถ้ามีความจำเป็นต้องย้ายถุงเพาะต้นกล้า ก็ควรทำด้วยความระมัดระวัง ให้การดูแลบำรุงรักษาจนต้นกล้ามีอายุประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ แล้วจึงค่อยย้ายลงแปลงปลูกต่อไป

การปลูก
ให้ยกร่องแปลงปลูกโดยใช้ระยะ 2.5×3 เมตร ขุดหลุมปลูกให้มีขนาด 30×30 ซม. ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 300 ต้น ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ระวังอย่าให้มีน้ำขังบริเวณโคนต้นเพราะจะทำให้เกิดโรคโคนเน่าได้ ทุกๆ 1-2 เดือน ให้ใช้ปุ๋ยคอก เช่น ปุ๋ยขี้ไก่โรยรอบๆ โคนต้นเพื่อเป็นการบำรุง สละอินโดจะแตกหน่อออกมามากหลังจากที่ต้นมีอายุประมาณ 1 ปี ควรตัดแต่งออกไปให้เหลือไว้แค่กอละ 3 ต้น เพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีและให้ผลผลิตได้รวดเร็ว หมั่นตัดแต่งหน่อที่ไม่ต้องการออกอยู่เสมอๆ

เมื่อสละอินโดมีอายุได้ประมาณ 1-2 ปี ก็จะเริ่มมีดอก การช่วยผสมเกสรให้ต้นสละอินโดจะทำให้ติดผลได้เร็ว สามารถทำได้โดยนำผงสีเหลืองจากเกสรดอกตัวผู้มาใส่ในเกสรดอกตัวเมียที่มีสีแดง หลังจากผสมเกสรได้ประมาณ 6 เดือน ก็จะเริ่มให้ผลผลิต หากมีการติดผลในปริมาณมากจนแน่น ก็ให้เด็ดทิ้งไปจนเหลือปริมาณที่พอเหมาะกับความสมบูรณ์ของต้น ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ไม่ควรตัดแต่งทางใบที่รองรับทะลายผลของสละอินโดก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกเสียจากจะเป็นใบที่เหลืองจนหมดสภาพแล้วเท่านั้น เมื่อตัดแล้วก็นำไปคลุมรอบโคนต้น โดยคว่ำด้านที่มีหนามลงดิน เพื่อให้เป็นปุ๋ยหมักบำรุงต้นต่อไป ส่วนใบที่กีดขวางการทำงานแต่ยังมีสภาพดีอยู่ ก็ให้ผูกรวบไว้ด้วยเชือกไนล่อน

โรคพืช
ต้องให้การดูแลรักษาต้นสละอินโดมากเป็นพิเศษในช่วงปลายของฤดูฝน เนื่องจากอาจทำให้เกิดโรคโคนเน่าจากน้ำที่ท่วมขัง ทำให้ใบสละแห้งและลุกลามไปยังต้นอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ โรคนี้มักหยุดการระบาดเมื่อมีฝนรอบใหม่ตกลงมา หากดินที่ใช้ปลูกมีสภาพเป็นดินเหนียวมีการระบายน้ำได้ไม่ดี ก็อาจให้ทำโรคชนิดนี้ได้เช่นกัน

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
สละอินโดจะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากที่ย้ายลงปลูกในแปลงได้ประมาณ 2 ปี ผลภายในช่อหนึ่งๆ มักจะสุกไม่พร้อมกัน ผลที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ต้องมีผลขนาดใหญ่ กลิ่นหอม รสหวานอร่อยไม่ฝาด ใช้มีดที่คมและสะอาดตัดช่อสละด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ผลหลุดร่วง ขนาดผลที่มีคุณภาพจะมีขนาดใหญ่ประมาณ 17-18 ผล/กิโลกรัม ในแต่ละต้นจะให้ผลผลิตได้ประมาณ 10-15 กก./ปี นำไปจำหน่ายได้ในราคาค่อนข้างสูง

ต้นสละอินโด จะมีการแตกหน่ออ่อนขึ้นมาใหม่ตามธรรมชาติตลอดเวลาเหมือนต้นไผ่ โดยหน่อใหม่จะขึ้นมาแทนที่หน่อที่ตายไป หากให้การดูแลบำรุงรักษา และจัดการเรื่องโรคระบาดได้เป็นอย่างดี ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน