วิธีปลูกผักชี

By -

วิธีปลูกผักชีนั้นทำได้ไม่ยาก เพราะเป็นพืชที่สามารถขึ้นในดินได้แทบทุกชนิด เกษตรกรบางท่านอาจจะพัฒนาไปปลูกแบบไม่ใช้ดินก็ยังมี สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การปลูกแบบง่าย ๆ กัน

ก่อนอื่นอันดับแรก ต้องหาเมล็ดพันธุ์ผักชีมาก่อน ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชทั่วไป สำหรับพันธ์ผักชีที่นิยมปลูกกันมาก ได้แก่ พันธุ์สิงคโปร์ พันธุ์สิงคโปร์เมล็ดดำ และพันธุ์ไต้หวัน

การเตรียมดินเพื่อปลูกผักชี

หากท่านต้องการปลูกผักชีเพื่อเป็นผักสวนครัวรับประทานในบ้าน จะปลูกใส่กระถางก็ได้ หรือเตรียมพื้นที่ว่างไว้สำหรับปลูกตามแต่ปริมาณผักชีที่ต้องการ แต่หากต้องการปลูกเพื่อจำหน่ายด้วยแล้วละก็ให้ยกร่องเป็นแปลง โดยขุดพลิกดินขึ้นมาตากทิ้งไว้สักหนึ่งอาทิตย์จากนั้นพรวนดินให้แตกเป็นก้อนเล็ก ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสดคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน

ปลูกผักชี

วิธีปลูกผักชี

1. บดเมล็ดพันธุ์ให้แตกออกเป็นสองซีก จากนั้นนำเมล็ดผักชีไปแช่น้ำพอท่วม เป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

2. นำเมล็ดผักชีที่แช่น้ำแล้วขึ้นมาผึ่งลม เคล้ากับทรายหรือขี้เถ้า

3. เมื่อเมล็ดเริ่มงอก จึงนำไปหว่านในแปลงดินที่เตรียมไว้ แล้วคลุมด้วยฟางข้าวหรือหญ้าแห้ง

4. รดน้ำให้ชุ่ม

 

การดูแลรักษาต้นผักชี

1. รดน้ำให้ชุ่มวันละ 2 ครั้ง คือ เช้าและเย็น

2. ใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นในตอนที่เตรียมดินก่อนปลูก เมื่อแตกใบแล้วจึงใช้ปุ๋ยหมัก ถ้าจะเร่งให้งามเร็ว ก็มีการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 3-4 ช้อนแกง ต่อนํ้า 1 ปีบ ฉีดพ่นในแปลง

 

โรคผักชีที่พบบ่อย

ได้แก่โรคใบเน่า และ โคนต้นเน่า ซึ่งสามารถทำการป้องกันได้โดยใช้พ่นยา แมนโซเซป (Mancoaeb-M 45)

อีกโรคที่พบบ่อยเช่นกัน คือ โรคใบผักชีไหม้ ป้องกันกำจัดโรคโดยฉีดพ่นยา มาเนปหรือยาแคปเทน

 

การเก็บเกี่ยวผักชี

ระยะเวลาเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 30-45 วัน วิธีในการเก็บเกี่ยวทำได้โดยรดน้ำให้ชุ่ม เพื่อให้ดินนิ่มถอนต้นผักชีได้ง่าย จากนั้นทำการถอนทั้งต้นและรากขึ้นมา  ผักชีที่มีใบเขียวสม่ำเสมอมีรากมาก รากยาวไม่ขาด จะขายได้ราคาดี