สรรพคุณของข้าวโพด

By -

ข้าวโพดเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน นิยมปลูกเป็นพืชไร่ทั่วไป คำว่าข้าวโพดเป็นชื่อที่เรียกในภาคกลาง ซึ่งยังมีชื่ออื่น ๆ ตามแต่ละท้องถิ่นดังนี้ ข้าวแข่ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ข้าวสาลี ,สาลี (ภาคเหนือ) บือเคส่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) โพด .คง (ภาคใต้)

ลักษณะของต้นข้าวโพด

เป็นไม้ล้มลุก จำพวกหญ้า อายุปีเดียว สูง 0.6-3 ม. ที่โคนมักมีรากคํ้ายัน

ใบรูปแถบ กว้าง 3-12 ซม. ยาว 35-100 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบกลม ขอบใบมักสาก และเป็นคลื่น กาบใบหยาบ มีขนนุ่ม ขอบเรียบหรือมีขนยาว ลิ้นใบยาว 4-6 มม.

ข้าวโพดออกดอกเป็นช่อแยกเพศ ช่อดอกเพศผู้อยู่ที่ปลาย มีช่อดอกออกทุกด้านของแกนกลาง ช่อดอกที่ปลายยาว 20-40 ซม. ช่อ ดอกตามด้านข้าง ยาว 12-30 ซม. แกนกลางเป็นสัน มีขนเล็กน้อย ช่อดอกย่อยยาว 8-13 มม. รูป ขอบขนาน ปลายแหลม มักมีแต้มสีม่วง กาบช่อดอกอันล่างบาง มีขน ขอบใสมีขนยาว มีเส้นตาม ยาว 7-13 เส้น กาบบนคล้ายกัน มีเส้น 6-8 เส้น กาบดอกที่ 1 สั้นกว่าเล็กน้อย มี 3 เสัน กาบบน ยาวเท่ากัน มี 2 เส้น อับเรณูยาว 4.5-5.5 มม. สีม่วงหรือเหลือง กาบดอกที่ 2 สั้นกว่ากาบดอกที่ 1 มี 1 เส้น กาบบนใหญ่กว่า ไม่มีเส้น เกสรเพศผู้คล้ายดอกที่ 1

ช่อดอกเพศเมีย ออกตามง่ามใบ โดยมีแกนกลางแข็ง มักออกเดี่ยว ๆ บางครั้งก็ไม่พบช่อดอกเพศเมียในต้นที่อ่อนแอ แต่ละช่อดอก จะมีกาบ 8-13 กาบหุ้มอยู่ ช่อดอกย่อยมี 8-30 แถว กาบช่อดอกย่อยอันล่างยาว 3.5-6 มม. รูปไข่กลับ โคนสอบแคบ ปลายตัด มีขนที่ขอบ อันบนรูปรียาว 3-5.5 มม. กาบดอกที่ 1 ใส ไม่มีเส้น กาบบนปลายเว้าเป็นแอ่ง โคนสอบแคบ ไม่มีเส้น กาบดอกที่ 2 ใส ไม่มีเส้น กาบบนโค้งนูนคลุมรังไข่ ก้านเกสรเพศเมียที่เรียกว่าฝอยข้าวโพด ยาว 20-30 ซม. สีม่วง เขียว หรือขาว ปลายม่วง แตก เป็นสองแฉกสั้น

สรรพคุณของข้าวโพด

ผลที่มักเรียกว่าเมล็ดข้าวโพด ติดบนแกน (ซังข้าวโพด) มีใบเป็นกาบหุ้ม ผล รูปไข่กลับหรือรูปไข่ ปลายแหลม มน หรือตัด โคนแหลม หรือมน มักแบน สีเหลืองอ่อน เหลืองทอง แดงอมล้ม หรือสีม่วง

สรรพคุณของข้าวโพด

- ผล ใช้ทำแป้งข้าวโพดเมื่อเปียกจะเป็นอาหารที่ดีสำหรับคนฟื้นไข้ เนื่องจากเป็นแป้งที่ย่อยง่าย

- ฝอยข้าวโพดเป็นยาขับปัสสาวะ และทำให้เยื่อบุภายในชุ่มชื้น เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง ใช้แก้ขัดเบาในผู้ที่เป็นโรคหนองใน

- นํ้ามันใช้ ประกอบอาหาร เป็นตัวทำละลายของ ergosterol

สารสำคัญในข้าวโพด
ผลและเมล็ด ประกอบด้วย แป้ง น้ำตาล ไขมัน เกลือแร่ gluten ,dextrin ,glucose ,cellulose ,silica ,calcium ,magnesium ,phosphate เกลือของ sodium และ potassium น้ำมันจากผลประกอบด้วย linoleic acid 50% oleic acid 37% palmitic acid 10% stearic acid 3%