สรรพคุณต้นรักทะเล

By -

ต้นรักทะเล มีชื่อเรียกอื่น ๆ แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนี้ รักทะเล (ชุมพร) บงเบ๊ง (มลายู-ภูเก็ต) บ่งบง (ภาคใต้) โหรา (ตราด) สรรพคุณของต้นรักทะเลมีหลายประการ เช่น นํ้าต้มรากใช้ดื่มแก้พิษจากการกินปูหรือปลาที่มีพิษ ,ใบใช้สูบได้เหมือนใบยาสูบ ,นํ้าต้มใบกินเป็นยาช่วยย่อย ,นำใบมาตำพอกแก้ปวดบวมและแก้ปวดศีรษะได้

ลักษณะของต้นรักทะเล

ต้นรักทะเล

เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดเล็ก

ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ มีใบหนาแน่นตามปลายกิ่ง แผ่นใบรูปไข่กลับ หรือ รูปซ้อน กว้าง 5-10 ซม. ยาว 12-15 ซม. เกลี้ยง หรือ มีขนเล็กน้อย โคนใบสอบเรียว ปลายใบกลม ขอบใบเรียบ หยักเล็กน้อย หรือ หยักลึก

ต้นรักทะเลออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ ตามง่ามใบ ยาว 2-4 ซม. มีดอกจำนวนน้อย ก้านช่อยาว 0.5-1 ซม. ใบประดับมีขนาดเล็กเป็นรูปสามเหลี่ยมค่อนข้างยาว ดอกยาวประมาณ 2 ซม. เกลี้ยง หรือ มีขนเล็กน้อย กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นหลอดเล็ก ๆ ยาว 2-5 มม. ปลายแยกเป็นแฉกรูปยาวแคบ 5 แฉก หลอดกลีบเลี้ยงเชื่อมกับรังไข่ กลีบดอก 5 กลีบเชื่อมกันเป็นหลอด สีขาว หรือ เหลืองอ่อน มีลายเส้นสีม่วงอ่อน ด้านบนของหลอดดอกมีรอยผ่าลึก ทำให้กลีบดอกทั้ง 5 เบี้ยวลงไปอยู่ทางด้านล่าง ภายในหลอดมีขนหนาแน่น ขอบกลีบเป็นเสันฝอย ๆ เกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านเกสรไม่ติดกัน รังไข่ 1 อัน ภายในมี 1-2 ช่อง แต่ ละช่องมีไข่ 1 เมล็ด ก้านเกสรเพศเมียรูปทรงกระบอก โคนก้านมีขน ปลายเกสรมีเยื่อรูปถ้วยคลุมอยู่ ขอบเยื่อคลุมมีขน

ต้นรักทะเลจะพบมากตามชายฝังทะเลที่เป็นทราย หรือ หิน ยกเว้นตามป่าชายเลน