การปลูกดอกสร้อยไก่พันธุ์กิโมโน

By -

สร้อยไก่กิโมโน เป็นสายพันธุ์ที่มีต้นเล็กกะทัดรัด มีช่อดอกเป็นทรงพุ่มแน่น มีหลากหลายสีสวยงาม ให้ดอกได้รวดเร็วอย่างสม่ำเสมอ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในกระถางขนาดเล็ก

การขยายพันธุ์สร้อยไก่กิโมโน
ทำด้วยการเพาะเมล็ด โดยหว่านในกระบะเพาะที่เตรียมไว้ ใช้ขุยมะพร้าวหรือวัสดุเพาะกลบเมล็ดบางๆ พอมิดชิด หลังจากเพาะเมล็ดได้ประมาณ 3 – 5 วัน เมล็ดก็จะเริ่มงอกขึ้นมา ดูแลรักษาต่อไปอีกประมาณ 20-25 วัน จึงค่อยย้ายไปปลูก

การปลูก
การเตรียมดินปลูกเพื่อบรรจุในกระถาง ให้ใช้ดินร่วน หรือดินที่มีส่วนผสมของแกลบหรือขุยมะพร้าว ใส่ในกระถางที่ต้องการใช้ปลูก นำต้นกล้าลงปลูกกลางกระถาง รดน้ำพอชุ่ม ให้ปุ๋ยละลายช้าสูตร 14-14-14 ในทุกๆ 3 เดือน เพื่อบำรุงต้นให้เจริญเติบโตและเร่งการออกดอก ควรเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักร่วมด้วย

หลังจากที่ปลูกไปได้ประมาณ 60-65 วัน สร้อยไก่กิโมโนก็จะเริ่มให้ดอก ความสูงของลำต้นมีประมาณ 15-20 ซม. มีทรงพุ่มต้นกว้างประมาณ 20-25 ซม. มีความยาวของช่อดอกประมาณ 12 ซม.

หากต้องการปลูกให้ได้ต้นขนาดเล็ก มีช่อดอกเล็กกะทัดรัด ควรปลูกให้มีระยะที่ชิดกัน เช่น ถ้าเป็นกระถางขนาดกว้าง 4 นิ้ว ให้ใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 4 เมล็ด สำหรับกระถางขนาด 6 นิ้ว ให้ใช้เมล็ด 8 เมล็ด ส่วนกระถางขนาด 8 นิ้ว ให้ใช้เมล็ด 12 เมล็ด

แต่ถ้าต้องการให้ได้ต้นขนาดใหญ่ ช่อดอกใหญ่ ก็ควรปลูกให้มีระยะห่างกัน เช่น กระถางขนาดกว้าง 4 นิ้ว ให้ใช้เมล็ดเพียง 2 เมล็ด สำหรับกระถางขนาด 6 นิ้ว ใช้เมล็ด 6 เมล็ด ส่วนกระถาง 8 นิ้ว ให้ใช้เมล็ด 10 เมล็ด

การให้น้ำ
ให้น้ำในปริมาณที่พอเหมาะเพียงวันละครั้ง โดยสังเกตจากสภาพความชุ่มชื้นของดิน หากให้น้ำมากจนเกินไปอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคโคนเน่า และรากเน่าได้

อัตราการใส่ปุ๋ยละลายช้าในกระถางขนาด 4 นิ้ว ให้ใส่เพียง 20 เม็ด กระถางขนาด 6 นิ้ว ใส่ 30 เม็ด ส่วนกระถางขนาด 8 นิ้ว ใส่ปุ๋ย 40 เมล็ด ประมาณ 3 เดือนครั้ง

การปลูกในระยะชิดจะทำให้มีการออกดอกได้เร็วขึ้นภายใน 45-50 วัน