สังหยูดำ

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr.
ชื่อวงศ์ ANNONACEAEสังหยูดำ

สังหยูดำ เป็นไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับกระดังงา มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 100-400 เมตร พบเห็นได้ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ของไทย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
เปลือกลำต้นเป็นสีดำ เรียบ มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 10-20 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มทึบ บริเวณกิ่งอ่อนจะถูกปกคลุมไปด้วยจนสีน้ำตาล

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้ามกันตามกิ่งก้านที่ปลายยอด ลักษณะใบเป็นรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน มีขนาดความกว้างขอบใบประมาณ 3-6 ซม. ยาวประมาณ 6-15 ซม. มีความยาวของก้านใบประมาณ 0.8 ซม.

ดอก
ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 1 ซม. มีกลีบดอกชั้นนอกเป็นรูปไข่จำนวน 3 กลีบ มีความยาวประมาณ 0.3 ซม. ส่วนกลีบดอกชั้นในเป็นรูปช้อนจำนวน 3 กลีบ ยาวประมาณ 0.7 ซม. ปลายกลีบดอกโค้งเข้าหากันคล้ายรูปโดม ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 0.3 ซม. เริ่มผลดอกในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม

ผล
ออกเป็นผลกลม ที่ประกอบด้วยผลย่อยประมาณ 2-5 ผล ก้านผลยาวประมาณ 1 ซม. ผิวผลขรุขระไม่เรียบ ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกจะกลายเป็นสีแดงอมดำ ผลที่โตเต็มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. ผลเริ่มแก่ในช่วงประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กเรียงกันอยู่ประมาณ 3-6 เมล็ด