สีสัน เพศ และการสืบพันธุ์ของปลา

By -

มนุษย์ส่วนใหญ่จะคลั่งไคล้ไหลหลง ไปกับสีสันความสวยงามของปลาที่แหวกว่ายโบกครีบพริ้วไปมาอย่างสวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติในดงปะการัง การดำน้ำลงไปดูปลาสวยงามและธรรมชาติใต้ทะเล จึงกลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินให้แก่ประเทศได้ดีอีกอาชีพหนึ่ง จึงมีการอนุรักษ์ปลาในแหล่งปะการังขึ้นในประเทศที่อยู่ใกล้ทะเลปลานกแก้ว

สีสันของปลาตัวผู้หลายชนิดจะสวยงามกว่าปลาตัวเมีย เช่น ปลาหางนกยูง ปลากัดไทย ปลาสอด เป็นต้น ความสวยงามนี้จะดึงดูดให้เพศเมียสนใจและยอมให้ผสมพันธุ์ ส่วนตัวเมียจะมีสีสันกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อจะได้พรางตัวให้ปลอดภัยจากการล่าของศัตรู

ปลาแต่ละชนิดจะมีกลวิธีการสืบพันธุ์ที่แตกต่างกันไป เช่น ปลานกแก้ว การผสมพันธุ์จะขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของปลาตัวผู้ ปลานกแก้วชอบอาศัยอยู่ในดงปะการัง มีขนาดใหญ่ สีสันสวยงามสะดุดตา มันสามารถขบกัดสาหร่ายและเมือกต่างๆ จากปะการังที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยปากอันแหลมคมได้ แต่บ่อยครั้งที่ปลานกแก้วได้รับอันตราย ต้องกลายเป็นอาหารของปลาฉลามที่ว่ายผ่านมา จากสีสันที่งดงามของตัวมันเอง หากปลาในฝูงถูกล่าไปจนหมด ปลาตัวเมียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝูงก็จะเปลี่ยนไปเป็นเพศผู้แทนได้

ที่มา: จากหนังสือเรื่อง มีนวิทยา
เรียบเรียงโดย: สุภาพร สุกสีเหลือง
ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ