หญ้าตีนตุ๊ดตู่

By -

มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Acrachne racemosa Ohwi ชื่อพ้อง Eleusine verticillata Roxb. ในวงศ์ Gramineae หญ้าตีนมือตุ๊ดตู่(สุราษฎร์ธานี) หญ้าตีนกา หญ้ายอนหู(กรุงเทพฯ)หญ้าตีนกา

หญ้าตีนตุ๊ดตู่เป็นพืชพวกหญ้าขนาดเล็ก ลำต้นอ่อน กลม กลวง เป็นปล้อง ทอนนอนไปตามหน้าดิน ยอดตั้ง ไม่มีขน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุกที่โคนต้น รูปแคบ ยาว เรียว ยาว ๗.๕-๑๕ ซม. สีเขียวนวล ดอกออกเป็นช่อ ก้านดอกชูก้านขึ้นไปสูงราว ๕ ซม. ปลายก้านแตกเป็นก้านช่อดอกย่อย มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก ช่อดอกรูปคล้ายตีนกาหรือตีนตุ๊ดตู่

ตำราสรรพคุณยาโบราณว่าทั้งต้น มีรสขมเย็น ต้มน้ำดื่ม ทำให้ชุ่มชื่นใจ แก้พิษไข้ พิษกาฬ แก้ช้ำใน

แพทย์ในชนบทใช้หญ้าตีนตุ๊ดตู่ตำกับเหล้าพอกหรือทาแก้ฟกบวม ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย

ที่มา:จากตำราพระโอสถพระนารายณ์
โดย: ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์