หิงหาย

By -

ต้นหิงหายมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Crotalaria bracteata Roxb. ex DC. ในวงศ์ Leguminosae มะหิ่งดง(ลำพูน) รางจืดตัวเมีย หิงหายผี มะหิ่ง หิ่งห้อย มะหิ่งเม่น หิ่งนก(เชียงใหม่)ต้นหิงหาย

หิงหายเป็นพืชขนาดเล็ก อายุหลายปี อาจสูงได้ถึง ๑.๕๐ เมตร ลำต้นตั้งตรง มีขนสีขาว ใบเป็นใบประกอบ เรียงสลับกัน มีใบย่อย ๓ ใบ ใบย่อยรูปใบหอก หรือรูปไข่ กว้าง ๒-๕ ซม. ยาว ๕-๘ ซม. ด้านล่างสีเขียวอ่อน ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกย่อยรูปดอกถั่ว สีเหลือง ผลเป็นฝัก รูปไข่ มีขนสีขาวปกคลุมหนาแน่น

ตำราสรรพคุณยาโบราณว่ารากหิงหายนี้มีรสจืด กินเป็นยาถอนพิษยาเบื่อยาเมา แก้พิษไข้จากการอักเสบดับพิษร้อน

ที่มา:จากตำราพระโอสถพระนารายณ์
โดย: ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์