เครื่องยารัตโชติ

By -

ต้นรัตโชติ

เครื่องยาเทศที่ได้จากรากรัตโชติ มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Onosma hispidum Wall. ex. D.

Don จัดอยู่ในวงศ์ Boraginaceae คำ “รัตโชติ” แปลว่า “แดงเปล่งปลั่ง” ซึ่งมาจากภาษาฮินดีว่า “Ratanjot”

รากของรัตโชติมีสีแดง ใช้ประโยชน์ในการย้อมไหมพรม หรือแต่งสีไขมันและน้ำมันให้เป็นสีแดง

สรรพคุณทางยา
ราก ทุบให้พอแตก บีบเอาน้ำมาทาแผลเน่าเปื่อย