เงาะหนู

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nauclea subdita (Korth.) Steud.
ชื่ออื่นๆ ตือละตีกุ, กือแลตีกุเงาะหนู

เงาะหนู เป็นไม้ยืนต้นที่มีเรือนยอดเป็นทรงพุ่มสูง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย พม่า อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในประเทศไทยพบมีการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าพรุ และบริเวณที่ลุ่มตามลำธารและชายฝั่งทางภาคใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีขนาดความสูงประมาณ 5-25 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มค่อนข้างกลม เปลือกลำต้นเรียบ เป็นสีน้ำตาลอมเทา หรือแตกเป็นสะเก็ด

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยว ตามกิ่งก้านที่ปลายยอด ลักษณะใบเป็นรูปทรงรีแกมรูปไข่กลับ แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน โคนใบสอบ ปลายใบมีติ่งแหลม มีขนอ่อนปกคลุมที่เส้นใบด้านล่างประปราย ขนาดความกว้างของใบมีประมาณ 3-8 ซม. ยาวประมาณ 5-20 ซม. มีเส้นแขนงใบประมาณ 6-13 คู่ มีหูใบรูปไข่ยาวประมาณ 10-20 มม. ก้านใบยาวประมาณ 0.3-2 ซม.

ดอก
ออกเป็นตุ้มกลมๆ ขนาดเล็กตามซอกใบและกิ่งก้านที่ปลายยอด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตุ้มประมาณ 1-2 ซม. มีกลีบดอกสีเหลืองปกคลุมอยู่โดยรอบ เริ่มให้ดอกในช่วงประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม

ผล
มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมขนาด 1-2 ซม. เปลือกผลมีสีเขียว แข็ง และขรุขระ ผลมักเริ่มแก่ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน

ประโยชน์
เนื้อไม้มีความแข็งแรงทนทาน สามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน หรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้